บล็อคนี้เป็นบล็อคแรกของเรา ที่มีเจตนาจะเผยแพร่สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อ่าน