วาทะแห่งสัปดาห์

วาทะแห่งสัปดาห์
           “ดูจากทีวี  แล้วเอามาคิดหาทางทดลองทำใช้เอง
                                                      ป้าใจมา มีบุญ
                                                       พิจิตร, ๒๖ มิ.ย. ๔๘

 

           นี่คือถ้อยคำที่นางใจมา มีบุญ (อายุ ๖๓ ปี) ปราชญ์ชาวบ้านรุ่นที่ ๒ ของจังหวัดพิจิตร ตอบคำถามของผม ว่าเอาวิธีการ หรือความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษมาจากไหน    ป้าบุญมาเล่าวิธีปลูกผักให้ขาวสวย   หรือเขียวสวย   ให้ออกดอก   ให้ตกผล   ให้ผลโต  ฯลฯ  ให้ผมฟังมากมาย     ผมถามว่าคิดความรู้เหล่านี้ขึ้นเองหรือเอามาจากไหน     ป้าใจมาบอกว่าดูจากทีวี    ผมถามว่าแล้วทำตามที่ทีวีเขาบอกหรือ    ป้าใจมาหัวเราะ บอกว่าถ้าทำตามก็ต้องซื้อเขาทั้งหมด เสียเงินมาก    แต่ป้าใจมาเอาความคิดของเขามาดัดแปลงใช้ผลิตสิ่งของต่างๆ เช่นฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืช   เชื้อจุลินทรีย์  ฯลฯ จากวัสดุที่มี โดยไม่ต้องซื้อ
           ป้าใจมาคือตัวอย่างของคนที่รู้จักดูดซับความรู้ภายนอก    เอามาทดลองปรับใช้    เปลี่ยนความรู้ภายนอก ให้เป็นความรู้ของตนเอง     นี่คือนัก KM ตัวจริง
วิจารณ์ พานิช
๒๘ มิ.ย. ๔๘

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)