ท่านสามารถเก็บรูปไว้ในบล็อก และ เลือกรูปใส่ในบันทึก ได้ตามวิธีการดังแสดงใน http://gotoknow.org/quicktour