Research Based…ความมุ่งหวังของมหาวิทยาลัย

พิมพายุ
หากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว มหาวิทยาลัยของเราคงมุ่งไปยังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างความเป็นผู้นำในด้านของงานวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ในไม่ช้า...

สัปดาห์ที่ผ่านมา นับเป็นโอกาสที่ดีของพวกเราชาวกองบริการการศึกษา  เนื่องจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.สุพักตร์  พ่วงบางโพ  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นสูงโดยตรงของพวกเรา ได้นัดประชุมบุคลากรในกองบริการฯ จริงๆ อาจารย์บอกว่าจะประชุมบ่อยๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่เนื่องด้วยภารกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้  นับว่าเป็นโอกาสดีจริงๆ ที่พวกเราจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

อาจารย์ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนหลายประการ นอกเหนือจากงานประจำที่พวกเราต้องปฏิบัติอยู่แล้ว   แจ้งเรื่องมุมมองของบุคคลภายนอกหน่วยงานที่มองบุคลากรในกองบริการฯ ที่เรามักประสบปัญหามาโดยตลอด อันเนื่องจากหน่วยงานของพวกเรา เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการงานวิชาการ ย่อมต้องมีปัญหาในเรื่องของการกระทบกระทั่ง ด้วยกฎระเบียบข้อบังคับที่ต้องยึดปฏิบัติ หรือแม้แต่กับบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวของบุคลากรบางคน ที่ส่งผลกระทบต่อการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก ซึ่งมักจะได้รับคำท้วงติงหรือต่อว่าจากบุคคลภายนอกมาโดยตลอด  แต่ในครั้งนี้ อาจารย์มาให้กำลังใจ ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจาก ท่านอธิการบดี  รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  ได้กล่าวชมบุคลากรกองบริการฯ ว่าทุกวันนี้เสียงต่อว่าต่อขานในด้านการให้บริการน้อยลง ทุกคนรู้จักที่จะเลือกและปฏิบัติได้ในด้านการบริการที่ประทับใจ โดยที่ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งถือว่าเป็นคำชมที่พวกเราชาวกองบริการฯ ที่ทุ่มเทกับงานหนักมาโดยตลอด ฟังแล้วรู้สึกมีความหวังและกระตือรือร้นมากขึ้น

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ ความก้าวหน้าของบุคลากรในเชิงวิชาการ เนื่องจากบุคลากรของกองบริการส่วนใหญ่ เป็นบุคคลเก่าแก่ อยู่กันมานานตั้งแต่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งวันนี้ก็นับเข้าปีที่ 17 แล้ว  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  ระดับก็นับว่าสูงพอที่จะก้าวขึ้นไปสู่การทำผลงานวิชาการได้แล้ว  บางคนทำเสร็จเรียบร้อย เป็นหน้าเป็นตาให้กับหน่วยงาน บางคนกำลังลงมือปฏิบัติ  บางคนคิดที่จะทำ และมีบางคนเหมือนกันที่ยังมองไม่เห็นหนทาง  การที่ผู้บริหารในระดับสูงได้มากระตุ้นเตือนให้ทุกคนควรคำนึงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตนเองที่ไม่ควรหยุดนิ่ง ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปเรื่อยๆ  จึงนับว่าเป็นการจุดประกายให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดี

อาจารย์ได้ชี้แนะในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังจะให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ดังนั้นบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกคน ควรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัย เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งนับว่าไม่ใช่เรื่องยากเย็นสำหรับพวกเรานัก หากจะทำกันจริงๆ เนื่องจากขณะนี้ บุคลากรเหล่านั้น เกือบทั้งหมด ต่างสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ผ่านกระบวนการทำวิจัยมากันทุกคน คงไม่ใช่เรื่องยาก  และหากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว   มหาวิทยาลัยของเราคงมุ่งไปยังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างความเป็นผู้นำในด้านของงานวิจัย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยได้ในไม่ช้า...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย#วิชาการมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 55349, เขียน: 21 Oct 2006 @ 16:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)