Self AAR Aug-Sept-Oct 2006

dhanarun

          การกำหนดภารกิจของตนเองไว้อย่างหนึ่งว่า ควรบันทึกลง Blog เป็น e-diary อย่างสม่ำเสมอ  ทำให้ดิฉันเข้าใจภาษิตที่ว่า เวลาและกระแสน้ำ ไม่เคยรอคอยใคร อยากลึกซึ้ง

          เดือนสิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 หนึ่งสัปดาห์เต็มของการจัด "การประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาส สถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 10 ปี"  ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นครั้งแรกของน้องใหม่ในวงการ...คณะ สหเวช มน.  ถึงวันนี้ ความเครียดก่อนจัดงานและความอ่อนล้าผ่านพ้นไปแล้ว  พร้อมๆกับความมั่นใจว่าเราทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดก้าวเข้ามาเป็นรางวัล

          ประสบการณ์ครั้งนี้ สอนให้รู้ว่า อย่า! จัดประชุมวิชาการปลายปีงบประมาณ เพราะบุคลากรจากหน่วยงานราชการหลายท่านหมดโควต้าการลามาประชุมกันแล้ว ส่วนผู้จัดเองก็ต้องรีบเคลียร์บัญชีโครงการพร้อมๆกับปิดงบประมาณประจำปี ดังนั้นการจะทำให้เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มช่วงต้นปีงบประมาณสำหรับปีถัดไปจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทารุณจิตใจผู้จัดมาก ต้องขอเวลาเตรียมตัวอีกพักใหญ่

          อย่างไรก็ตาม ความคิดที่ว่า คณะควรจัดให้มีการประชุมวิชาการปีละครั้ง เพื่อสร้างเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มสาขาวิชาชีพ  ยังคงเป็นพันธกรณีที่ผูกพันในใจของคณาจารย์ทุกคนว่า  เราจะรีบทำ...

          งานประจำสำคัญที่ต้องอาศัย Blog เป็นบันทึกช่วยจำสำหรับเดือนสิงหาคม คือ การจัดให้มีการประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรประจำปี   และการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสำหรับปีงบประมาณถัดไป พร้อมจัดให้มีการระดมสมองวิพากษ์กันด้วย

          เดือนกันยายน ของปี พ.ศ. 2549 ครบรอบ 1 ปีแล้วหรือนี่ สำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะ  เหมือนหลับฝันไป..ตื่นขึ้นมา พบกับมรสุมช้างสาร พัดพาเอาคณาจารย์ของคณะกระเจิด กระเจิง จนจัดกระบวนแทบไม่ทัน นับตั้งแต่

  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ปนดา เตชทรัพย์อมร ขอลาไปเรียนต่อเอก
  • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันฯ อ.ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  ลาคลอด
  • อ. สาขากายภาพบำบัด : อ.กนกพร  อุณเอกลาภ ขอลาเรียนต่อเอก
  • อ. สาขากายภาพบำบัด : อ.สมภิยา  สมถวิล ขอลาออกจากราชการเพื่อติดตามครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศ
  • ที่ร่ำๆ จ่อคิวลาเรียนต่อ ป.เอก เร็วๆ นี้ ยังมีอีกถึง 3-4 คน

          มองในแง่ดี อาจถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายของอนาคตที่สดใส  สำหรับคนที่ยังปฏิบัติงานอยู่ก็ขอให้กัดฟันสู้ต่อไป ไม่มีเรื่องอะไรที่เราทำไม่ได้  มีแต่เรื่องที่ทำแล้ว กับ เรื่องที่ยังไม่ได้ทำเท่านั้น   ท่องไว้ๆๆ

          เดือนตุลาคม วันที่ 2 -3 มหาวิทยาลัย โดยหน่วยประกันฯ จัดโครงการ "KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1"   ที่ทรัพย์ไพรวัลย์  ดิฉันได้บทเรียนมาแยะทีเดียว

          และทันใดนั้นเอง...ดิฉันก็แปลงเอามาประยุกต์ใช้ทันทีในคณะสหเวชฯ กับ "วันคณบดีพบบุคลากร" ที่ 13 ต.ค. ที่ผ่านมา 9.00 - 12.00 น.

          ดิฉันเกริ่นนำว่า ถ้าเป็นธรรมเนียมเลยก็จะดีนะคะว่า ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ผู้บริหารของคณะต้องพบบุคลากร เพื่อชี้แจงแถลงไขว่า ปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้งปีทำอะไรไปบ้าง  อะไรที่ยังเป็นปัญหา และจะแก้ไขกันยังงัยต่อไป ทั้งนี้เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะซึ่งเป็นที่หมายสำคัญ  วิสัยทัศน์ที่ว่า

          "คณะสหเวชศาสตร์จะเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย ภายในปี 2553"

          หัวหน้าภาคทั้ง 4 ภาค รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการก็ไม่เว้น ได้ออกมานำเสนอ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย ทั้ง 6 ด้านของมหาวิทยาลัย อ๋อ...แน่นอน กรอบยุทธศาสตร์วิจัยของคณะสหเวชฯ ก็ล้อตามทั้ง 6 ด้าน นั้นด้วย 

          หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์  คือ ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย
          หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก คือ อ.กาญจนา  จิตติพร
          หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คือ อ.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์
          หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด คือ อ.โอปอร์  วีรพันธุ์  และ
          หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คือ คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์

          ดิฉัน ภาคภูมิใจในภาวะผู้นำของหัวหน้าหน่วยงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง  การนำเสนออย่างมุ่งมั่นตั้งใจ  ฉายแสงให้เห็นปลายทางของภารกิจที่สดใสชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ

          คุณอนุวัทย์  ดารานำ  ทั้งในและนอกสถาบัน  ไม่ยอมทิ้งลาย คว้ารางวัล popular vote การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การวิจัยสถาบัน เป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะในครั้งนี้

          ต่อจากนั้น รองคณบดี ทั้ง 3 ฝ่าย และผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย คือ

  1. อ.ดร.ศิริลักษณ์  ธีระภูธร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  2. อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
  3. อ.นพดล  จำรูญ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  4. อ.ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหเวชศาสตร์ชุมชน

ก็ทยอยออกมานำเสนอแนวนโยบายสำคัญในการดำเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกท่านรับทราบด้วย ปิดท้ายด้วยคณบดี

          เสียดายที่เวลาน้อยไปหน่อย  เพราะหลังจบการนำเสนอ มีหลายคำถาม จากบุคลากรที่ดิฉันยังอยากได้รับฟังอีก อยากทราบ และอยากตอบ เดือนหน้า ดิฉันจะนัดพบอีก คราวนี้ จะเป็นการพบเป็นรายหน่วยงานย่อย รวมทั้งนิสิตด้วย ยังมีงานต้องทำอีกมากมาย....

          ต้องทั้งทำ และบันทึกไว้.......  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blog

คำสำคัญ (Tags)#aar#self

หมายเลขบันทึก: 55345, เขียน: 21 Oct 2006 @ 15:26 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ ได้ไอเดียมากเลยค่ะ ที่อ่านบันทึกนี้แม้ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แต่หนูขอแอบลอกเรียน ไอเดีย นำไปเสนอเจ้านายน้อยให้ทำแบบอาจารย์บ้าง จะได้ช่วยเป็นพลังงานที่แข็งขัน ไปถูกทิศทางของ หน่วยงานตั้งแต่ต้นปี งบ
เขียนเมื่อ 

ดีใจมากเลยค่ะ ที่สามารถจุดประกายไอเดียแก่เพื่อนฝูงที่รักใคร่  ถ้าหากนำไปต่อยอดแล้วได้ความรู้มากขึ้น อย่าลืมเอามาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.156
เขียนเมื่อ 
เข้ามาทักอาจารย์และได้ไอเดียดีๆไปค่ะ
วายุส์ แก้วฉิม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาอ่านBlogอ. ก็รู้สึกว่าคราวหน้าถ้าคณะฯมีงานใหญ่อย่างารจัด "การประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาส สถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 10 ปี"จะต้องตั้งใจทำงาน และทุ่มเทให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ

ดาวรุ่ง จันทร์เปรม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านคณบดีที่เคารพ วันนี้ได้เข้าอ่าน Blog ของท่านคณบดี ก็เกิดมีไอเดียที่อยากจะเขียนบันทึกแบบ e-diary ขึ้นมา เพราะว่างานที่ทำประจำทำอยู่เป็นงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ก็ไม่อาจที่จะนำมาลง Blog ได้ทุกวันค่ะ ขอบคุณสำหรับไอเดียดีค่ะ 

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

รออ่านด้วยใจจดจ่อค่ะ  :)