ถ้าอยากรู้ว่าคิดด้านบวกเป็นอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะคิดได้ ผมว่าหนังสือของ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง เรื่อง ตัดสินใจเลือกที่จะมีความสุข คงทำให้หลายๆ คนเข้าใจ และทำได้ง่ายขึ้นนะครับ
คงไม่สายไปนะครับที่จะแนะนำ เหะๆ :P พอดีเพิ่งได้อ่าน

แค่เปลี่ยนความคิดเท่านั้นเอง