หลาย ๆ คนมักพูดเสมอว่า การเริ่มต้นที่ดี เหมือนกับเราประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง วันที่ 24 ต.ค.นี้โรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วนะ พวกเราก็ตั้งใจว่าเทอมใหม่นี้คงมีสิ่งท้าทายใหม่ ๆ ให้พวกเราในชุมนุมได้ลองทำดู คอยพบกับพวกเราได้ นะ...