ปัญหาและโอกาสในการดำเนินงานของธุรกิจสปา

Pichrawee G.
ธุรกิจสปาไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยมีศักยภาพสูงและมีปัจจัยความพร้อมหลายประการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจสปา คงจะตอบได้ยาก เพราะถ้าจะว่าถึงสภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจสูง ก็ยังไม่น่าจะใช่ เพราะสปาที่มีอยู่ในไทยขณะนี้ มักจะเป็นสปาสำหรับลูกค้าตลาดบน + ต่างชาติ เช่น สปาในโรงแรม รีสอร์ท หรือแหล่งท่องเที่ยว แต่ Day Spa ที่แท้จริง สำหรับตลาดของลูกค้าระดับกลางของไทยนั้น ยังมีไม่มากนัก อาจเนื่องด้วยการลงทุนในการทำธุรกิจนี้ ค่อนข้างสูง เพราะนอกจากจะต้องมีทำเลที่ตั้งใกล้ชิดกลุ่มลูกค้าแล้ว ค่าใช้จ่ายในการตกต่งความเป็นสปา ก็ค่อนข้างสูง นี้นังไม่รวมถึงต้นทุนของแต่ละ Treatment ถ้าจะต้องฟันธงตอบคำถามนี้ เห็นทีจะต้องให้คำนึงถึงรายได้ของคนที่จะมาใช้บริการสปา

 การที่จะคิดการดำเนินธุรกิจใด แน่นอนที่สุด เราคงต้องวิเคราะห์ดูโอกาศและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและอุ้มธุรกิจเราให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง จากตารางข้างล่างจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย ในการแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจสปาที่เราอยากทำในอนาคต
การดำเนินธุรกิจรายละเอียดโอกาสและอุปสรรคกฎหมายที่เข้ามาช่วย
ความสนใจในธุรกิจนวดสปา

§  เกิดจากความชอบส่วนตัว และรู้สึกมีความสุขถ้าต้องคลุกตัวทำงานนี้มากกว่างานประจำที่ทำอยู่ที่บริษัท 

§  มีความชำนาญในการนวดเป็นการส่วนตัว และได้รับคำชมจากเพื่อนๆ ว่านวดได้ดี มีการประยุกต์เอาน้ำมันหอมส่วนตัวมานวดให้เพื่อนๆ ในออฟฟิตเป็นประจำ ในช่วงเวลาพักกลางวัน

§  อยากทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ นอกเหนือจากงานประจำ

§  จากความชอบส่วนตัว คงไม่ใช่เหตุผลที่จะสามารถทำให้ธุรกิจเราสามารถประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากในปัจจุบัน คู่แข่งหลักๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม เฟรนไชน์ดังๆ ล้วนแต่มีช่างที่ชำนาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งธุรกิจเล็กๆ อาจอยู่ๆกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

§  มองเห็นกลุ่มลูกค้าจากเพื่อนๆ และกระจายออกจากเพื่อนไปสู่เพื่อนๆ ของเพื่อน ญาติ และครอบครัวของพวกเขาเหล่านั้น

§  กลุ่มนักศึกษาที่รักสวย รักงาน และพอจะมีฐานะในการใช้จ่ายลักษณะแบบนี้

§    ลูกค้าอาจลอกเลียนแบบอย่างเพื่อไปเปิดดำเนินการเอง §  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เงินทุน

§  ใช้เงินทุนของตัวเองในการดำเนินธุรกิจ และยังคงทำงานประจำต่อไป

§  มีความตั้งใจจะบริหารเงินด้วยตัวเอง เพราะมีความรู้ด้านบัญชี แต่ถ้าธุรกิจใหญ่ขึ้น อาจว่าจ้างเพื่อนทำ

§  ทำอย่างไรให้บริหารการเงินให้ได้กำไรมาก และต้นทุนต่ำ

§  ต้องใช้เงินจำนวนมากไปใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อให้สร้างการได้เปรียบในการแข่งขัน

§  ต้องใช้เงินในการว่าจ้างช่างที่ชำนาญการ หรืออุปกรณ์พร้อมทั้งสินค้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

§  กฎหมายภาษีอากร 
การดำเนินงาน

§  เริ่มต้นต้องศึกษาข้อมูลในการดำเนินธุรกิจสปา โดยเริ่มจากซื้อหนังสือ และหาข้อมูลทางเว๊บไซด์ พร้อมทั้งปรึกษาร้านที่เราใช้บริการอยู่ ว่าเริ่มต้นอย่างไร และทำให้ถูกต้อง

§  ศึกษาด้านสภาพแวดล้อม การก่อสร้างตัวร้าน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

§  การดำเนินงานที่ผิด ซึ่งเราอาจเป็นสิ่งที่เราไม่รู้

§  พนักงานที่ว่าจ้าง

§  สภาพแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบกับสถานที่อยู่อาศัยรอบๆ เช่น เรื่องของการปล่อยน้ำ

§  กฎ และระเบียบของทางราชการ

§  กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน

§  กฎหมายภาษีอากร

§  กฎหมายแรงงาน

§  กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน

กระบวนการทางธุรกิ จ

§  จะดำเนินการเองทั้งหมด เพราะเรียนบริหาร

§  ศึกษาและหาที่ปรึกษาที่ทำธุรกิจนี้มาก่อน ซึ่งปัจจุบันมีรุ่นพี่ทำอยู่ แต่รุ่นพี่เทคโอเวอร์ร้านมาแล้วมาทำเอง โดยส่วนตัวจะทำเองตั้งแต่เริ่มโครงการ

§  เนื่องจากไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน อาจประสบปัญหาที่เราคาดการ์ณไม่ถึง เช่น เรื่องของระบบการเงิน/บัญชี การดำเนินงาน ลิขสิทธ์ §  กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน 

 แหล่งที่มาของกฎหมาย : มาจาก http://www.nukbunchee.com/law/  

ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ

1. กำหนดแผนธุรกิจ (Business Plan) เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ แผนนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณา และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ มีผู้เปรียบเทียบว่าแผนธุรกิจเปรียบเหมือนแผนที่ในการเดินทาง ที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการก่อตั้งกิจการ แผนจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการตลาดการแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวังด้วย

2. กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ต้องการบังคับหรือควบคุมการประกอบกิจการ ในรูปของการจดทะเบียนหรือขออนุญาตต่างๆ กฏระเบียบในการจัดตั้งธุรกิจ เช่น

3. กฎหมายและขั้นตอนทางราชการต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง ผู้ประกอบการ ในรูปของการส่งเสริมการลงทุน การจัดทำเครื่องหมายการค้า ขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4. ศึกษาถึง พระราชบัญญัติ หรือกฏหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เช่น พระราชบัญญัติ ส่งเสิรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม  

5. ศึกษาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพอิสระ ในรูปของตัวบทกฏหมายเต็มทั้งฉบับ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรู้ ถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของการนวดสปา เช่น พระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

แหล่งที่มา : http://www.ismed.or.th/knowledge/index_cate.php?id=11&cat=46

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายธุรกิจ โดย พิชญ์รวี

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาและโอกาสในการดำเนินงานของธุรกิจสปา

หมายเลขบันทึก: 55287, เขียน: 20 Oct 2006 @ 19:15 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

 ในการทำธุรกิจสปานี้ มีแนวทางในการจัดหาซื้อ น้ำมันหอมระเหย ที่ใช้ในการนวด อย่างไรจึง เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าต่างๆ เนื่องจากลูกค้าแต่ละคนจะมีความชื่นชอบในกลิ่นที่แตกต่างกัน
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคุณเขมรุจ สำหรับคำถามค่ะ ดูจากกลุ่มลูกค้าเป็นหลักค่ะ แต่ต้องมีให้ลูกค้าทุกกลุ่ม เพราะเป็นธุรกิจด้านบริการ นอกจากจัดหามาให้ลูกค้าที่ใช้บริการแล้ว จะนำมาขายด้วยค่ะ ถ้าเปิดร้าน อย่าลืมมาพาคนที่คุณรักใช้บริการนะค่ะ
IP: xxx.120.146.231
เขียนเมื่อ 

วัฒนธรรมของธุรกิจสปาเป็นอย่างไรค่ะ