20/10/49

- วันนี้มาถึงที่สถาบันเวลา 7.05น

- เช้านี้ไม่มีงานเเต่ ผมนั้งฝึกทำ photo shop

- รับประทานอาหาร 11.50น

- บ่ายก็ไม่มีงานเช่นกันฝึกทำ photo shop

- กลับบ้าน 17.30น