วันนี้ลงทะเบียนซีดี 50 แผ่น เหนื่อยมาก ติดบาร์โค๊ดด้วย