ผลการวิจัยความพึงพอใจตำรวจท่องเที่ยว : PR จ๊ะจ๋า

pr_kpru
นักทองเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เผยผลการวิจัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยวไทยในระดับสูง                                 เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ผศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ  อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ในฐานะหัวหน้าชุดโครงการวิจัย  พร้อมด้วย  พล.ต.ต.  ดร. ปัญญา  มาเม่น  ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  ได้เผยผลการวิจัย  เรื่อง  ความพึงพอใจ  ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     ผศ. ดร. ปาจารีย์  กล่าวว่า  ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตำรวจท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยว-ชาวต่างชาติ  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพื้นที่ให้บริการของสถานีตำรวจท่องเที่ยวทั่วประเทศ  พบว่า  นักทองเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของตำรวจท่องเที่ยวไทยทั่วประเทศมาก  ทั้งนี้  ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าตำรวจท่องเที่ยวควรติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีหรือสามารถติดต่อสื่อสารได้หลาย ๆ ภาษา   ด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในระดับปานกลาง  แต่ในภาคเหนือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในระดับมาก  ทั้งนี้  ความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากการถูกรังควานจากพ่อค้า  แม่ค้าหาบเร่  ขอทาน  และการปลอดภัยจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นต่ำกว่าด้านอื่น ๆ  สำหรับความต้องการในการช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องการให้ตำรวจท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของตนและแนะนำเส้นทางสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด   และความสามารถที่พึงประสงค์ของตำรวจท่องเที่ยว  จากการวิจัยพบว่า  นักท่องเที่ยวมีความต้องการให้ตำรวจท่องเที่ยวมีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศมากเป็นลำดับที่  1  นอกจากนี้ยังต้องการให้ตำรวจท่องเที่ยวมีจิตสำนึกในการให้บริการ  ความรู้ความสารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่   มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร  ประสานงานได้ดี  มีจริยธรรม  ซื่อสัตย์  มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ  น่าไว้วางใจและมีความสามารถ   ในการแก้ไขปัญหา                                ด้าน  พล.ต.ต.  ดร. ปัญญา  มาเม่น  ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  กล่าวว่า  ผลจาการทำวิจัยในครั้งนี้  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน   และคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  สร้างความพึงพอใจ  ประทับใจในการให้บริการ  เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ทำให้เกิดอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนเงินมหาศาล  ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวมีนโยบายที่จำจะการวิจัยในลักษณะดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  และขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยว  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  นักท่องเที่ยวที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของตำรวจท่องเที่ยวในครั้งนี้

………………………………………………

2
6
1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋า

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#วิจัย#ประชาสัมพันธ์#กำแพงเพชร#kpru#นักท่องเที่ยว#ตำรวจ#ตำรวจท่องเที่ยว

หมายเลขบันทึก: 55268, เขียน: 20 Oct 2006 @ 15:21 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • สวัสดีครับ
  • ก่อนอื่นต้องขออภัยที่ตามเข้ามาช้าไปสักนิดนึงครับ
  • แต่เมื่อเข้ามาได้เห็นท่านอาจารย์ปาจรีย์แล้วคิดถึงท่านมาก ๆ เลยครับ
  • ผมเคยเรียนกับท่านตอนสมัยปริญญาตรี
  • และเมื่อมาได้มาสอนที่ราชภัฏอุตรดิตถ์ก็เคยได้ร่วมทำงานวิจัยกองทุนหมู่บ้านกับท่านด้วยครับ
  • ถ้าอย่างไรฝากความคิดถึงท่านด้วยนะครับ
  • ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ