อุปสรรคและกฎหมายที่รองรับในธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักร

ทิพาพร
อุปสรรคที่ธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักรพบเจอ

        อุปสรรคของการประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักร  และกฎหมายที่รองรับ

หัวข้อ โอกาส อุปสรรค กฎหมายที่ใช้
Interest สาเหตุที่สนใจธุรกิจผลิต 1. มีบริษัทคู่แข่ง  ที่ทำธุรกิจ    
  ชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อ ประเภทนี้มาก่อนแล้ว     
  ส่งออก เพราะเป็นธุรกิจ 2. พนักงานขาดความชำนาญ    
  ของครอบครัว ในการผลิต      
Client โรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งการผลิตเพื่อส่ง    
  ที่ทำธุรกิจด้านการ - ออก อาจทำไม่ทันกับ    
  ประกอบเครื่องจักร ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมา    
Capital การลงทุน ทำโดยการขอ  เครื่องจักร และเครื่องมือ 1. กฎหมายด้านสัญญาเงินกู้
  กู้จากธนาคาร เพื่อซื้อ ที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง 2. กฎหมายภาษีอากร
  เครื่องจักร          
Wrong Doing     สินค้าที่ผลิตอาจไม่ได้  กฏหมายด้ามมาตราฐาน
  มาตราฐานของลูกค้า ของสินค้า  
      ทำให้สินค้าชิ้นนั้นใช้ไม่ได้    
Business Process 1. ทำเลที่ตั้งไม่สร้างความ 1. เครื่องจักรที่นำเข้าเกิด 1. กฎหมายการจัดตั้งบริษัท
  รำคาญกับชุมชน ความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ 2. กฎหมายว่าด้วยการนำเข้า
  2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ทำงานได้ตามความต้องการ หรือส่งออก
  การลงทุนในธุรกิจนี้ 2. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3. กฎหมายภาษีอากร
  การซื้อเครื่องจักร และ     4. กฎหมายด้านแรงงาน 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต     และประกันสังคม
  3. ดำเนินการขอกู้ยืม      
  จากธนาคาร      
  4. ฝึกอบรมพนักงานด้าน      
  การผลิต          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

คำสำคัญ (Tags)#อุปสรรคและกฎหมายที่รองรับในธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 55261, เขียน: 20 Oct 2006 @ 14:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่ลองคิดทั้งวงจรความคิดล่ะคะ