มาเยือนเมืองเหนือครานี้     ใช้เวลาสามปีเห็นจะได้

จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย   ถ่ายทอดออกมาหลายทาง

ทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     ต้องลองหลายอย่างหลายหน

ต้องเปลี่ยนความคิดเข้ากับคน    คงไม่สับสนวุ่นวาย

ตั้งหลักเรียนเอกมาสองปี    วิถีแปลเปลี่ยนก็หลายหน

ครานี้ตั้งใจทำได้ไม่วกวน    อดทนอีกไม่กี่ปีก็จบไป