เรื่องว่าสองแถวจริงๆเพราะว่าถ้าเทียบกับสองแถวในกรุงเทพแล้วต่างกัน จากการที่หลังคาของสองแถวเมืองเชียงใหม่นั้นต่ำทำให้สามารถบรรจุคนได้เพียงสองแถวนั่ง แต่ถ้าเป็นกรุงเทพจะเป็นรถ 4 แถวเพราะ 2 แถวนั่งอีก 2 แถวจะต้องยืนเบียดสนิทชิดจนแทบเป็นเนื้อเดียวกัน

จากการที่ได้นั่งสองแถวอ้อมเมืองเชียงใหม่ไปมาทำให้ได้เห็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากมายจนอยากจัดเก็บไว้เป็นภาพถ่ายและเรื่องราว 3 ปีที่ลาเรียนอาจจะได้หนังสือบันทึกความทรงจำซักกะเล่ม

วันนี้เป็นวันที่ไม่รีบร้อน ง่ายๆเป็นช่วงเวลาที่กระหายอยากได้มานาน สบายไม่ต้องคิดอะไรบมากอืมดีนะครานี้จะได้ทำอะไรอะไรอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอย่างที่ตั้งใจหรือเปล่า แต่ก็จะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทีเดียวเชียวแหละ