คุณค่าที่ค้นหา (ตอนจบ)

จ๊ะจ๋า
ล้ำค่าเหนือการบรรยาย และจะเลอค่าคือการนำไปปฏิบัติและกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

    

      เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของคนทำงานเกิดขึ้น จากเรื่องเล่าของ พญ. นันทา  อ่วมกุล กรมอนามัย  โดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารจากเดิมเป็นแบบทิศทางเดียว แต่หลังจากนำ KM เป็นเครื่องมือในการทำงาน ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงงาน สร้างความเข้าใจระหว่างคนทำงานมากขึ้น ทั้งภายในกรมและภายนอกกรม รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการคิดทำกิจกรรมได้เอง โดยไม่พึ่งใคร  นอกจากนี้ ยังได้เสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในกรมอนามัยในช่วง ความประทับใจกับเพื่อนร่วมงาน  

     ความมุ่งมั่นและการร่วมมือกันขององค์กรในการนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการทำงานเพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้งการไปเป็นวิทยากรหรือการเข้าไปช่วยส่งเสริม กระตุ้น ภายนอกองค์กร เช่น เรื่องเล่าของ ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร โดยภายในองค์กร มีการเชื่อมโยงถึงนักศึกษา ขณะนี้มีตัวแทนแกนนำ KM แล้ว ซึ่งเป็นพลังตัวคูณที่สำคัญ เพราะพลังการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ และแรงขับเคลื่อนของนักศึกษามีสูงมาก และคิดว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะนำ KM ไปสนับสนุน คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี นอกจากจะได้ Teaching ยังได้ Learning ด้วย   คือ

  1. ต้องสร้างศรัทธาให้เรียนรู้เป็นอันดับแรก เนื่องจากในแวดวงวิชาการในมหาวิทยาลัยมี 2 สิ่งอยู่แล้วคือ มีเหตุผล และมีความฉลาด
  2. ทำของยากให้ง่าย
  3. การชื่นชมให้เกิดการเห็นคุณค่าและให้กำลังใจ ด้วยรางวัลเล็กๆ น้อย

ดังนั้นการจัดกิจกรรม KM อย่างน้อยที่สุดจะเห็นพลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เห็นศรัทธา ควรเตรียมการที่ดี  

      การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การสร้างแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งสำคัญของการทำงาน เป็นคำบอกเล่าของคุณเดชา ศิริภัทร ผอ.มูลนิธิข้าวขวัญ   และการใช้ KM ให้เหมาะกับงาน ปรับให้ Synergy กับงานของตน  เชื่อว่า คนไทยมีความสามารถในการนำข้อมูลหรือความรู้มาปรับใช้และทำได้ดีกว่าเดิม เช่น ทุเรียนต้นกำเนิดมาจากอินโดนีเซีย  มะขามต้นกำเนิดมาจากอินเดีย หรือแม้แต่ ลำไย มาจากจีน  คนไทยยังสามารถดัดแปลงและปรับปรุงให้อร่อยจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก    

     นอกจากนี้ คำพูดที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกผ่านการปฏิบัติว่า  

“KM เครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจ มองเห็นประโยชน์ ก้าวข้ามภาษา และตื่นรู้

ผู้ใช้จะต้องเข้าใจแก่น กล้าและปรับใช้ ไม่ยึดติดรูปแบบ ดั่งจอมยุทธ์ที่รู้ซึ้งจนไร้กระบวนท่า สามารถพลิกเปลี่ยนกระบวนยุทธ์ได้ตลอดเวลา

ชีวิตคือการเดินทาง และบนการเดินทางควรเก็บเกี่ยวและเรียนรู้ตามรายทาง ชื่นชมกับเส้นทางที่เดิน

นำอดีตมาเป็นครูอยู่ตลอดเวลา  ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลที่แท้จริง

“KM อยู่บนวิถีชีวิต ต้องจัดการในวิถีชีวิต ทางแก้ที่ดีที่สุดคือการปฏิบัติ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creative

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แนวคิดการจัดการความรู้#ภาคี

หมายเลขบันทึก: 55278, เขียน: 20 Oct 2006 @ 16:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)