21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

noonui_nazi
วันพยาบาลแห่งชาติ

วันนี้นำความรู้ เกี่ยวกับวันพยาบาลแห่งชาติมาฝากกันค่ะ  ด้วยทำงานอยู่ในคณะพยาบาลเมื่อเช้าทางคณะฯ ได้จัดพิธีอศิรวาทขึ้น วันนี้เลยขอนำประวัติความเป็นมาของวันพยาบาลแห่งชาติให้ได้ทราบกันนะคะ

´สมเด็จย่า´ พระมิ่งขวัญพยาบาลทั่วไทย

ด้วยพระอุปนิสัยของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตา เอื้ออาทรอยู่เป็นนิจ ทรงสุภาพอ่อนโยน การที่ทรงเลือกศึกษาด้านวิชาชีพการพยาบาลนี้จึงนับว่าถูกกับพระอุปนิสัยเป็นอย่างยิ่ง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก ด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข มาโดยตลอด จึงโปรดเกล้าให้แพทย์และพยาบาลที่ตามเสด็จ ตรวจรักษาชาวบ้าน และตำรวจตระเวนชายแดนทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมประชาชนในท้องที่ห่างไกล ทรงจัดตั้ง หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือชื่อย่อว่า "พอ.สว." ขึ้นเพื่อปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดูแลรักษาประชาชนในหมู่บ้านห่างไกล นอกจากนี้ยังพระราช ทานทุนการศึกษาส่งเสริมนักศึกษาพยาบาลให้ได้รับการศึกษาต่อไปด้วย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงให้ความเห็นชอบให้วันที่ 21 ต.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น "วันพยาบาลแห่งชาติ" ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา และในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ รัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้ถวายพระสมัญญานาม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย"

และนับแต่ปี 2543 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลได้จัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีขึ้น เพื่อมอบให้กับพยาบาลวิชาชีพ ผดุงครรภ์ ในประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติในด้านการปฏิบัติงาน การวิจัย การศึกษา การบริหารทางการพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้ได้รับการพิจารณารับพระราชทานรางวัลประจำปี 2547 ได้แก่ ดร.ฮิโรมิ มินามิ พยาบาลจากประเทศญี่ปุ่น

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเป็นพระอนุสรณ์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการล้นพ้นต่อการพยาบาลและการสาธารณสุขของไทย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Reading Room, Faculty of Nursing NU

คำสำคัญ (Tags)#พยาบาล

หมายเลขบันทึก: 55279, เขียน: 20 Oct 2006 @ 16:25 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 10:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

supat
IP: xxx.26.250.144
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2551

"ทุกย่างก้าวของชีวิตคือ... การพยาบาล"

ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2552

ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด ติดตามใน

https://sites.google.com/site/thainurseclub/