PERCEPTION : 2

          Perception  หรือ "การรับรู้"  ที่ผมเคยบันทึกไว้ข้างต้นนั้น   เป็นความหมายระดับพื้นฐาน   ยังมีการรับรู้ในระดับที่ลึก  หรือซับซ้อนกว่านี้อีกมาก  ซึ่งผมจะขอเพิ่มเติมดังนี้

          เรา "รู้สึกสัมผัส" เส้นตรงสองเส้นลู่เข้าหากันเมื่อไกลออกไป  แต่เรา "รับรู้" ว่านั่นเป็นรางรถไฟ  ซึ่งแท้จริงมันขนานกัน

          เรา "รู้สึกสัมผัส" รูปสองรูปบนกระดาษแผ่นหนึ่ง  แต่เรา "รับรู้" ว่า  รูปหนึ่งเป็นรูปตึกสามชั้น   ในขณะที่อีกรูปหนึ่งเป็นรูปรถยนต์  ตึกใหญ่โตกว่ารถยนต์หลายสิบเท่า   ตึกอยู่กับที่  เป็นที่อาศัย  แต่รถยนต์แล่นได้  ขับขี่ได้  มีเครื่องยนต์  บันทุกได้  ขายได้  ทำด้วยเหล็ก ฯลฯ ในขณะที่ตึกทำด้วยอิฐ  ปูน  ไม้  กระเบื้อง  ราคาแพงมาก  ฯลฯ

          เรา "รู้สึกสัมผ้ส" วัตถุกลมสองก้อน   ก้อนหนึ่งอยู่ห่างออกไป ๒๐ เมตร  อีกก้อนหนุงอยู่ใกล้เพียง ๑ เมตร  แต่เรา "รับรู้" ว่า  ก้อนที่อยู่ไกลแม้จะดูเล็กเพราะไกล  แต่มีขนาดเท่ากันกับก้อนอยู่ใกล้   เรา "รับรู้" ว่า  ก้อนอยู่ไกลหนักกว่าก้อนอยู่ใกล้  เพราะก้อนอยู่ไกลเป็นเหล็กแต่ก้อนอยู่ใกล้เป็นก้อนโฟม ฯลฯ

          เรา "รู้สึกสัมผัส" รูปสี่เหล่ยมผืนผ้า  ดูด้านข้างในมุมต่างๆ  เป็นรูปขนมเปียกปูน  แฟบบ้าง  ไม่แฟบบ้าง  แต่เรา "รับรู้" ว่านั่นคือ โต๊ะ มีขาสี่ขา  ใช้วางสิ่งของ  เขียนหนังสือ  ขายได้  เป็นของใช้ในบ้าน ฯลฯ

          เรา "รู้สึกสัมผัส" วัตถุก้อนหนึ่ง  เคลื่อนที่เข้ามาหาเรา  เรา "รับรู้"ว่า  นั่นเป็นหญิงชรา  ใบหน้ามีคราบน้ำตา  เศร้าหมอง  เสื้อผ้ามอมแมม  เรา "คิด" ว่า  เขาคงมีทุกข์มาก  เขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือเรา  ถ้าเราไม่ช่วย  เขาคงจะฆ่าตัวตาย ฯลฯ

          จะเห็นว่า  การรับรู้ =  (การรู้สึกสัมผัส +  การแปลความ + การตีความ + การขยายความ  โดย "ดีง" ความจำต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมามากมาย รวมทั้ง "ทักษะ" ต่างๆอีกด้วย)

          ข้อความในวงเล็บนั้น  ในวิชาการวัดและประเมินทางสติปัญญาที่เรียกว่า Test, Measurement & Evaluation เรียกว่า "ความเข้าใจ" (Comprehension),    ในแบบทดสอบที่วัดสติปัญญาทั่วไป(General Intelligence)  ตามทฤษฎีปัญญาที่ชื่อ  Two - Factor Theory  ของ  Spearman   ที่แปลงคะแนนเป็นคะแนน IQ นั้น  ก็ เรียกว่าความสามารถทางสติปัญญาทั่วไป,     และซึ่งในทฤษฎีปัญญาที่ชื่อ Multiple - Factor Theory  ของ Thurstone  ก็ เรียกว่า  Perceptual Ability หรือ Speed Perception Ability

          ซึ่งจะเห็นว่า  การรับรู้นี้ยอมรับกันว่า "เป็นความสามารถทางสติปัญญา" ของมนุษย์ทีเดียว

          แต่  เอ - ไก่  เมื่อมันเห็นหนอน  มันจะจิกกิน !  แต่เมื่อมันเห็นงูเห่า  มันกลับวิ่งหนี !!  แสดงว่ามันมี "ความเข้าใจ" หรือเปล่า ?  มันมีปัญญาทั้งๆที่สมองมันเล็กนิดเดียวงั้นหรือ ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HUMAN MIND

คำสำคัญ (Tags)#test#theory#evaluation#temporary#measurement#comprehension#two-factor

หมายเลขบันทึก: 55286, เขียน: 20 Oct 2006 @ 18:57 (), แก้ไข: 29 Apr 2012 @ 08:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)