วันนี้เริ่มงานด้วยการช่วยนายวีระพงษ์เก็บงานตัดต่อ  ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์  จนเสร็จ  และตัดต่องานพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย  ที่ผมได้ทำปก CD ไว้เมื่อวานนี้  และได้ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ตัววรรณยุกต์ในงานกราฟิก  ซึ่งปกติที่เราพิมพ์วรรณยุกต์บนตัวอักษรนั้น  วรรณยุกต์จะอยู่สูงาจกตัวอักษรกว่าปกติ  ทำให้ดูไม่สวยงาม  โดยมันจะมีรหัสในการพิมพ์ก็คือ

                กด Alt ค้าง ตามด้วย  0139   =  ไม้เอก

            กด Alt ค้าง ตามด้วย  0140   =  ไม้โท

                กด Alt ค้าง ตามด้วย  0141   =   ไม้ตรี

                กด Alt ค้าง ตามด้วย  0142   =    ไม้จัตวา

                กด Alt ค้าง ตามด้วย  0143  =    การันต์

                ซึ่งทำให้ตัวอักษรดูสวยงามและเหมาะสมขึ้นเยอะเลยครับ