คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ปี 2556

สุรินธร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่  28 ตุลาคม  2556  ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการสถานศึกษา  กศน.ตำบลหลักสอง  นางสุดาทิพย์          มีแสงเงิน  ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง เพื่อได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 และลงชื่อในคำรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรินธรความเห็น (0)