กลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์สังคมกับ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

กลุ่ม YCL เป็นพลเมืองรักถิ่น เป็น concern citizen น่าชื่นชมมาก เราอยากให้ทุกถิ่นมีการรวมตัวกันทำเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน เช่นนี้

          เย็นวันที่  18  ต.ค. 49  กลุ่มนครสวรรค์สร้างสรรค์สังคม  (YCL,   Young Community Leaders)   ขอมาพบนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล   แสดงความห่วงใยอนาคตของวิทยาเขตนครสวรรค์

          กลุ่มที่มาพบประกอบด้วย
                    1. คุณวาสนา   อัศรานุรักษ์          ประธาน
                    2. คุณไชยศิริ    ศรีวิจิตร               รองประธาน
                    3. ทพ.สมยศ     นะลำเลียง          เลขานุการ
                    4. ดร.ประกิจ     ณรงค์ตะณุพล    ฝ่ายวิชาการ
                    5. อ.ศรชัย          ฉัตรวิริยะชัย       ฝ่ายวิชาการ

          ผศ.นคร   เหมะ   รองอธิการบดีฯ  ได้เข้าร่วมสนทนาด้วยได้ตกลงกันว่า   รองฯนคร กับกลุ่ม YCL จะร่วมกันนำเอาแผนแม่บทของวิทยาเขตนครสวรรค์มาปรับปรุงให้ทันสมัย   และให้สอดคล้องกับแผนความต้องการสาขาวิชาที่จะเปิดสอน  ที่ YCL จะไปจัดทำ   รวมทั้งร่วมกันจัดนำแผนทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนยุทธศาสตร์

          ผมได้เสนอแนะต่อกลุ่ม YCL ว่า  ให้มองภาพการศึกษาหลังภาคบังคับของจังหวัดเป็นภาพใหญ่  ให้ครบทั้งการศึกษาอาชีวะ และการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย   และมองภาพการศึกษาตลอดชีวิตด้วย

          ได้ขอให้ ผศ.นคร  ไปหารือท่านอธิการบดีและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ว่าควรจัดการประชุมสภาฯ สัญจร   ไปที่ จ.นครสวรรค์  สักครั้งหนึ่ง  ใน 3-4 เดือนข้างหน้า

          ผมมองว่ากลุ่ม YCL เป็นพลเมืองรักถิ่น   เป็น concern citizen น่าชื่นชมมาก   เราอยากให้ทุกถิ่นมีการรวมตัวกันทำเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น   โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน  เช่นนี้

วิจารณ์   พานิช
18  ต.ค.  49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย

คำสำคัญ (Tags)#leadership#มหาวิทยาลัยมหิดล#วิทยาเขตนครสวรรค์#ycl

หมายเลขบันทึก: 55221, เขียน: 20 Oct 2006 @ 10:34 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 22:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)