นโยบายด้านการวิจัย

นโยบายด้านการวิจัย

      เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมาคณะได้จัดงานคณบดีพบหน่วยงานขึ้น  ณ ห้องประชุม 1คณะสหเวชศาสตร์ โดยได้ให้หัวหน้าภาคแต่ละท่านนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของภาควิชาในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมารวมทั้งแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550 เพื่อผลักดันคณะสหเวชศาสตร์ให้ก้าวไปสู่คณะวิชาแห่งการวิจัย  นอกจากนี้ยังได้จัดให้รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ นำเสนอนโยบายการบริหารงานในแต่ละด้านอีกด้วย สำหรับนโยบายด้านการวิจัยที่ดิฉันได้นำเสนอไปมีดังนี้

1.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงานวิจัย

2.   ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผู้นำในการทำวิจัยหรือสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและนอกองค์การโดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

3.      ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร

4.      ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

      ซึ่งนอกจากดิฉันจะนำมาประชาสัมพันธ์ใน Blog แล้วก็คิดว่าจะนำไปรวมเล่มกับแผนการดำเนินงานและกิจกรรมด้านการวิจัยในปี 2550 เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกงานวิจัยและประกันคุณภาพ-สหเวช-ม.นเรศวร

คำสำคัญ (Tags)#คณะสหเวชศาสตร์#ดัชนีที่4.1-50

หมายเลขบันทึก: 55218, เขียน: 20 Oct 2006 @ 09:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)