คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

คู่มือฉบับนี้ เป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการนิเทศตามกระบวนการพัฒนา ๗ ขั้นตอน ที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

20131027135709.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน amornthipความเห็น (0)