AFS Hosting Support Training 2013: Thank You Party- Relational Activity -สรุปผลการประเมิน

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปรัชญาของเอเอฟเอส ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายให้เก่งด้านภาษา แต่ต้องการให้ไปศึกษาวิถีชีวิต-วัฒนธรรม หากต้องการให้เก่งภาษา จ้างครูมาสอนเลยดีกว่า เด็กๆ จะเรียนรู้-ซึมซับในเรื่องสำเนียง-ภาษา และสามารถสื่อสาร ได้เองในอนาคต

กิจกรรมงาน เลี้ยงอาหารเย็น ได้ชื่อกิ๊บเก๋ภายใต้หัวใจเดียวกันว่า “ Thank You Party   กิจกรรมนี้นอกจากจะได้อิ่มอร่อยอย่างสุขใจแล้ว ยังเป็นการสานสร้างสัมพันธภาพที่ดีในรูปแบบของความบันเทิง-สนุกสนาน และสร้างความประทับใจอย่างล้นเหลือ  ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ รู้จักกันมากยิ่งขึ้น 

  
นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา ประธานกล่าวเปิดงานฯ/ การแสดงของกลุ่มภาคเหนือ ฯ 

  

           การแสดง หลากหลายรูปแบบ จาก   6 กลุ่มฯ  ...น่าประทับใจยิ่ง

  
     พลังกลุ่มฯ  นำเสนอบทบาทการแสดงอย่างสนุกสนาน-เฮฮา-ได้ใจไปเต็มๆ

  
คุณสุรวัฒน์  ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส และนักร้องหลากสไตล์จาก
กลุ่มฯนำเสนอบทเพลงครบทุกจังหวะ-ลีลาระดับมืออาชีพ 

  

จับมืออำลาค่ำคืนที่แสนสนุกด้วยบทเพลง AFS  Walk Together - Talk Together  

                                  เชิญคลิกฟังเพลง-ภาพวิดีโอเพลง

                          

กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ผอ . อภิธัย  บุรณะศิริ  ครบรอบหลายทศวรรษ แต่ยังเป็นเลิศทั้งความสามารถและพลังที่เหลือเฟือ 

 

   

                        ฉลองวันคล้ายวันเกิด ครบรอบหลายทศวรรษฯ

                  
  Relational Activity
 กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่เน้นให้ตระหนักในเรื่องความสำคัญของการมีส่วนร่วมของสมาชิก ฯ อย่างรู้รักสามัคคี เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุ-มีผล  โดยสร้างสถานการณ์จำลองเป็นหมู่บ้าน
Global Village   แบ่งกลุ่มย่อยรับผิดชอบตามเรื่องที่กำหนดให้  สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและนำเสนอฯ ตามบทบาทของกลุ่มตน เช่น

1.    Fact-sheet (information)

1.1.      Leader

1.2.      Symbols/Flags/Buildings

1.3.      Rules

1.4.      Members etc.

2.Communications

    2.1   Language –verbal/Non-Verbal /Alphabets

    2.2.  Songs

3.Cultures

    3.1.  believe

    3.2.      Food

    3.3.      Performance

4.      Tradition etc.

 

   
             ประชุม-วางแผน-แบ่งหน้าที่-จัดทำสื่อนำเสนอ

  
      นำเสนอข้อมูลครบถ้วนตามข้อกำหนดฯอย่างสนุกสนาน 
    

                      สมาชิกให้ความสนใจ-ร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังฯ

 

   แบบ อย่างการอุปถัมภ์ –ข้อคิด-สิ่งที่เรียนรู้-ประสบการณ์     

กิจกรรม ท้าย สุด   คุณศิริลักษณ์  บูรพาวิจิตร ผอ.ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร  เป็นผู้ดำเนินการ...  กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถนำมาประกอบการประเมินในการประชุมฯ ครั้งนี้  มีการเชิญครอบครัวอุปถัมภ์มาเล่าประสบการณ์/บอกเล่าความประทับใจ และแลกเปลี่ยนเทคนิคการอุปถัมภ์ที่ประสบผลสำเร็จ 

 

  
      
คุณนันทพร  บังควร ผู้จัดการฝ่ายฯ ดูแลงานประชุมฯอย่างแข็งขัน  

ข้อคิดน่าสนใจ :

ตัวแทนจากภาคกลาง  จังหวัดสระบุรี 
รับอุปถัมภ์ติดต่อกัน
5 คน  . เวลาที่จะมาโต้เถียงกันในครอบครัว  หมดไปกับการอุปถัมภ์-ดูแล นับว่าเป็นสิ่งที่ดี   

 

               


ตัวแทนภาคต่างๆ 
 

จังหวัดกำแพงเพชร  จากประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์นักเรียนชาวต่างชาติมา 3 คน  "  ควรเปิดใจกว้างยอมรับ   แม้จะต่างภาษา-ต่างวัฒนธรรม ก็สามารถ สื่อสารกันได้  อยู่กันได้อย่างมีสีสัน  "  

จังหวัดอำนาจเจริญ   มีประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์ติดต่อกัน 3 คน และจาก สพฐ .1 คน “  ต่างคน-ต่างนิสัย-ใจคอ  จึงได้ประสบการณ์มามาก  ไม่ว่าจะมารูปแบบไหน รับได้หมด เพราะใกล้บรรลุแล้ว ตั้งใจจะรับต่ออย่างน้อย อีกสัก   4-5 คน   

จากกรุงเทพฯ รับอุปถัมภ์ม 3 คน จาก 3 ประเทศ  ฮังการี  เดนมาร์ก  อิตาลี  นิสัยต่างกันไป

" อยู่ด้วยกันอย่างมีเหตุ-ผล ให้อภัย-ให้ความรัก ให้เขาได้ปรับตัว-ได้พัฒนา  สอนให้เขามีน้ำใจ  เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ   ถือเป็นตัวอย่างในการสอนลูกของตนเอง ตอนนี้กลายเป็นคุณพ่ออินเตอร์ไปแล้ว "

จากจังหวัดอำนาจเจริญ
" หากมีปัญหา  ต้องอดทน และพูดคุย-ปรึกษา กัน  ช่วยสร้างความมั่นใจ –มีความสุขใจที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอเอฟเอส เป็นตัวแทนของประเทศไทย 

จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

" ตั้งใจ- ใส่ใจ –ใจเย็น จึงประสบผลสำเร็จในการรับอุปถัมภ์ "

จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

" ปิดใจกว้าง- ยอมรับความต่างของวัฒนธรรม  ให้เวลาในการปรับตัว  สามารถอยู่ด้วยกันได้  "

จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

" ได้ประโยชน์มาก หากเด็กมีปัญหา  จะไปแก้ไขกับสามีก่อน... ก่อนจะไปพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็ก "

   

สรุปกิจกรรม
คุณชเนตตี นิโครธานนท์ ตัวแทนวิทยากรฯ กล่าวสรุปกิจกรรมฯ ดังนี้
"  สิ่งสำคัญในการรับอุปถัมภ์ ต้องใช้จังหวะ ลีลา และเปิดใจกว้างยอมรับความแตกต่าง  หากมีปัญหาต้องรีบพูดคุย-หาทางทางแก้ไข     อย่าปล่อยให้ผ่านเลยไปจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง  คนไทยบางครั้งเกรงใจมากเกิน  ตามใจ   พอเวลาผ่านไปทนไม่ไหว จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่    ครูที่ปรึกษาบางคน- ครอบครัวบางครอบครัวชอบเก็บนักเรียนต่างชาติไว้กับตัว  ควรส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้-เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นบ้าง  "

   
พิธีปิดการประชุมฯ

นพ.เจริญ  ปฏิภาณเทวา  เป็นประธานกล่าวปิดประชุมฯและให้ข้อคิด สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 

" ...ควรยึดกฏระเบียบ -ข้อบังคับของเอเอฟเอส เป็นหลัก  หากมีการละเมิดกฏ  เช่นสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า  อย่าเกรงใจที่จะบอกกล่าว-ตักเตือน-ห้ามปราม
ธรรมเนียมของชาวต่างชาติฯ จะห้ามอะไรให้บอก ถ้าไม่บอกถือว่าปฏิบัติได้ 

 

   

 

ปรัชญาของเอเอฟเอส    ไม่ใช่ตั้งเป้าหมายให้เก่งด้านภาษา  แต่ต้องการให้ไปศึกษาวิถีชีวิต-วัฒนธรรม หากต้องการให้เก่งภาษา  จ้างครูมาสอนเลยดีกว่า   เด็กๆ  จะเรียนรู้-ซึมซับในเรื่องสำเนียง-ภาษา  และสามารถสื่อสารได้เองในอนาคต ..."

      “ ทุกภาษา- ทุกภาค-ทุกระบบการเมืองเป็นเอเอฟเอสได้หมด    .

    
คุณเย็นยิ่ง จงจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายฯบอกลำดับขั้นตอน ในพิธีปิด/ กลุ่มคณะวิทยากร 

     

ผล สรุป การประเมิน

 

  

  คุณรินทรภัท ชาวชายโขง ผู้จัดการฝ่ายฯ ดูแล-อำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน
  

*** ... การประชุมฯ ครั้งนี้ประสบผล สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนทุกประการ  ช่วยเพิ่มพูนสัมพันธภาพที่ดี  ได้เรียนรู้-แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องบนฐานความต่างด้านภาษาและวัฒนธรรม No Right - No Wrong ,Just Different ...***

                     ***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ....***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (7)

KruGeorge
IP: xxx.206.237.112
เขียนเมื่อ 

Excellent information that we can apply to host srudents afs in our school

KruGeorge
IP: xxx.206.237.112
เขียนเมื่อ 

Excellent information that we can take them to apply to host our afs students at our schools

พี่ไก่-ปัทมา
IP: xxx.55.237.153
เขียนเมื่อ 

You are No.1! Noone can compare with you! Thank you.

เสาวลักษณ์
IP: xxx.98.145.213
เขียนเมื่อ 

What a wonderful descriptive report @ photoes with a good skill in photography.

เจริญ ปฏิภาณเทวา
IP: xxx.172.83.170
เขียนเมื่อ 

ลำดับเหตุการณ์ดีมาก ข้อมูลแน่น ตรงจังหวะเหตุการณ์ สุดยอดครับ

เขียนเมื่อ 

 ***... Thanks kahhhh " KruGeorge ". So Happy to know that it's useful ! ...*** 

                                                   

เขียนเมื่อ 

***...Thanks for All Your Nice Comments and Likes Na Kahhhh!พี่ไก่-ปัทมา "  , คุณเสาวลักษณ์, นพ.เจริญ  ปฏิภาณเทวา &  " ดร. พจนา แย้มนัยนา ...***