Daily English Tips By Kru P' M (สำนวนการทะเลาะในภาษาอังกฤษมีหลายแบบด้วยกัน มาดูกัน)

Daily English Tips By Kru P' M

 

การทะเลาะในภาษาอังกฤษมีหลายแบบด้วยกันมาดูกันว่ามีสำนวนอะไรบ้าง

 

I had a fight with my younger brother.=ทะเลาะกับน้องชายมา

 

I fight my younger brother. =ต่อสู้กับน้องชาย!!! 

 

I got into a physical fight with my younger brother. ทะเลาะกับน้องชายถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน 

 

ฝากเพจด้วยนะครับ https://www.facebook.com/CreativeEnglishAcademy

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพี่เอ็มความเห็น (0)