จิตตปัญญาเวชศึกษา 193: We are all mentors

Phoenix
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

We are all mentors

วิถีของพรหมาจารย์ หรือ mentor ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่สูงส่ง จนบางครั้งอาจจะเกินเอื้อมเกินไปในสายตาของผู้คน แต่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทั้งห้าของพรหมาจารย์แล้ว เราจะพบความจริงประการหนึ่งคือ ทั้งห้าข้อดูเหมือนจะเป็นคุณสมบัติของหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเอง

"มนุษย์" มีหน้าที่จะเป็นพรหมาจารย์ให้กับผู้อื่น จะเป็นวิถีใช้ชีวิตอันเต็มศักยภาพ

Dr Rosalie Shaw ผู้ซึ่งวิถีชีวิตของเธอเป็นการเดินทางของนักรบอย่างแท้จริง เพียงแต่อาวุธที่เธอใช้คือ ความรู้ทางการแพทย์ ทักษะแห่งความรักและเมตตาของแพทย์มืออาชีพ ที่มีหัวใจนักรบอันมุ่งมั่นก้าวไปสู่สิ่งที่เธอใฝ่ฝันจะให้ประชาชนทุกคนได้รับ คือ การถูกดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ตายอย่างสง่างาม และหลงเหลือร่องรอยให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเติบโตและก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้ Dr Shaw กล่าวว่า "คนทุกคนล้วนเป็นพรหมาจารย์ทั้งสิ้น"

"WE ARE ALL MENTORS."

ลองพิจารณา Route of mentorship ที่เราพึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในชีวิตของเราดู

  1. Play both roles - learn from others, teach others.
  2. Be open-minded and compassionate. Believe in people
  3. Be committed. Follow through. Keep your promises.
  4. Be a role model. "Do as I do, not just what I say."

PLAY BOTH ROLES (learner and teacher)

ชีวิตของพรหมาจารย์คือการเดินทางร่วมกับการเรียนรู้  ไม่มีอะไรจะเป็น stronger message ได้ดีไปกว่าการใช้ชีวิตที่เป็นการเดินทางของการเรียนจริงๆตลอดเวลา นักเรียนรู้จะตระหนักว่ามีสิ่งที่เขารู้แล้วก็จริง แต่ก็มีสิ่งที่ยังไม่รู้อีกมากมาย การฝึกใช้ชีวิตของตัวเราเป็นสื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ ก่อให้เกิดความรู้ และก่อให้เกิดปัญญา เป็นการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ของมนุษย์

OPEN-MINDED and COMPASSIONATE

มีจิตใจที่เปิดกว้าง และเมตตา เงื่อนไขของผู้ที่จะเป็นสัพพัญญู ก็คือการมีจิตใจที่เปิดกว้าง บาวครั้งเพียง open-minded อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำ อาจจะต้องถึง open-heart และ open-will เปิดจิต เปิดใจ เปิดความมุ่งมั่นของชีวิต และในการเปิดประตูต้อนรับความเป็นไปได้นี้ จะต้องเตรีียมรับกับหลายสิ่งหลายอย่าง ที่อาจจะเป็นคุณค่าที่เราไม่คุ้นชิน หรือแม่กระทั่งบางเรื่องที่เราอาจจะไม่เห็นด้วย การจะต้องรับสิ่งเหล่านี้ การฝึกหัวใจให้มี compassion หรือความรักและเมตตาเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อมีนักเรียนมาหาคุรุ การเดินทางมาเจอะเจอนี้มิใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นการจัดสรร บางครั้งเราไม่ทราบเสียด้วยซ้ำมาคนที่มานั้นมาเรียนจากเรา หรือว่าอาจจะมาเพิ่มเติมปัญญาให้กับเราก็เป็นได้

การมีศรัทธาในความเป็นมนุษย์จะช่วยได้มากว่า คนทุกคนต้องการจะมีหลัก มีที่ยึดเหนี่ยว มีปัญญาเฉพาะตนเอง สิ่งที่คนอื่นรู้แตกต่างจากเรา ไม่จำเป็นต้องแปลเป็นเรื่องถูก เรื่องผิด 100% แต่ล้วนแต่เป็นเรื่องราว และการรับรู้ของแต่ละคนเอง จากสิ่งที่แต่ละคนพามา นำไปสู่หนทางที่จะเดินต่อไป

BE COMMITTED and KEEP PROMISES

ในขณะเดียวกัน mentors นั้นต้องการคุณลักษณะของผู้นำด้วย ยิ่งงานท้าทายมากเท่าไหร่ ยากเท่าไหร่ ต้องการการอุทิศตัวมากเท่าไหร่ ยิ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะฝึกเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ว่าเราต้องการสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริง  ความเข้มแข็งนี้จำเป็นมากสำหรับการเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต

การรักษาสัญญาให้ได้เป็นสิ่งที่ท้าทาย และทำให้เราเกิดความรอบคอบ ก่อนที่จะรับอะไรไป จะต้องใช้โยนิโสมนสิการ การครุ่นคิดใคร่ครวญอย่างแยบคายเสียก่อน เมื่อพูดไปแล้ว ก็จะทุ่มเทเต็มความสามารถ

BE ROLE MODEL

"เราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราพูด แต่เราเป็นในสิ่งที่เราทำ" leadership ไม่ใช่วาทศิลป์ และคุณลักษณะหลายประการมิอาจจะบ่งบอกด้วยวจนภาษาได้ แต่ต้องผ่านการกระทำให้ดู การเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ เคารพในวัฒนธรรมประเพณี ความประณีตอ่อนโยน การฟังอย่างลึกซึ่้ง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถรับรู้ได้ผ่านการกระทำเท่านั้น ในการ inspire นักเรียนนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่า กระทำทุกๆสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ควรกระทำ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากเพียงใดก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คันฉ่องนกไฟความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

                  วันนี้     ผมกำลังคิดทำโครงการใหม่  ๑  โครงการ    ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

          ได้มาอ่าน  Route of mentorship เกิดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมาก

        ขอบคุณสาระดีๆ ที่นำมาฝากครับ

เขียนเมื่อ 

เมื่อเช้า  เดินไปหานาย  เสนอโครงการ ๒  โครงการ  ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่า   นายถามนู่นถามนี่   แล้วก็ตอบ "ตกลง"   ผลจากการอ่าน  Route of mentorship เกิดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมาก และ ก็ส่งผลต่อการอนุมัติโครงการครับ

 

เขียนเมื่อ 

เดวิด จาวอสกี้ เคยกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จอยู่ที่ “สภาวะภายใน” ของผู้ทำ

อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ของอาจารย์ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้พลังกลับคืนมาสู่ใจค่ะ

"การกระทำ สำคัญยิ่งกว่าคำพูด"

"แม้สิ่งที่ยาก แต่หากพิจารณาแล้วว่าดี เราก็ต้องทำ"

ขอบคุณค่ะ