ความเห็น 2893014

จิตตปัญญาเวชศึกษา 193: We are all mentors

เขียนเมื่อ 

                  วันนี้     ผมกำลังคิดทำโครงการใหม่  ๑  โครงการ    ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน

          ได้มาอ่าน  Route of mentorship เกิดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมาก

        ขอบคุณสาระดีๆ ที่นำมาฝากครับ