ความเห็น 2893815

จิตตปัญญาเวชศึกษา 193: We are all mentors

เขียนเมื่อ 

เดวิด จาวอสกี้ เคยกล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่สุดของความสำเร็จอยู่ที่ “สภาวะภายใน” ของผู้ทำ

อาจจะอธิบายปรากฏการณ์ของอาจารย์ได้ครับ