ความเห็น 2895676

จิตตปัญญาเวชศึกษา 193: We are all mentors

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้พลังกลับคืนมาสู่ใจค่ะ

"การกระทำ สำคัญยิ่งกว่าคำพูด"

"แม้สิ่งที่ยาก แต่หากพิจารณาแล้วว่าดี เราก็ต้องทำ"

ขอบคุณค่ะ