ความเห็น 2893729

จิตตปัญญาเวชศึกษา 193: We are all mentors

เขียนเมื่อ 

เมื่อเช้า  เดินไปหานาย  เสนอโครงการ ๒  โครงการ  ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่า   นายถามนู่นถามนี่   แล้วก็ตอบ "ตกลง"   ผลจากการอ่าน  Route of mentorship เกิดแรงบันดาลใจให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกมาก และ ก็ส่งผลต่อการอนุมัติโครงการครับ