ความเสี่ยงในผู้สูงอายุ

ปิย่า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

เมื่อวันพฤหัส ที่ 10 ตุลาคม 2556 ผู้เขียน ได้รับการชักชวนจากคุณหมอสุขจันทร์ ให้เข้าฟังการอบรมการเขียน web blog ใน Go To Know โดย อ. จันทวรรณ ที่สำนักงานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย จึงรับคำชวนด้วยส่วนตัวมีแนวความคิดว่า อยากสื่อสาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ กับกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยผ่านจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และในชีวิตส่วนตัว / ครอบครัว

 

เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่า ปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนขึ้น การเตรียมความพร้อมของคนไทยให้มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่ต้องการเป็นภาระให้ลูกหลานในอนาคต เป็นสิ่งที่คาดหวัง.... ซึ่งรวมทั้งตัวผู้เขียนด้วยนั้น เริ่มเข้ามีความสำคัญมากขึ้น การลดความเสี่ยงหรือป้องกันกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ หรือถ้ากระดูกสะโพกหักแล้ว..... จะให้ปฏิบัติตัวหรือจะดูแลญาติผู้ใหญ่ของเราอย่างไร ?

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระดูกสะโพกหักความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ .... เป็นความเสี่ยงสูงจริงๆค่ะ 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่เขียนเรื่องดีๆ

เอามาฝากด้วยครับ

รายละเอียดชมรมปลูกผักกินได้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ เข้าสู่วัยกระดูกพร้อมเดาะ

ขอร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีค่ะ