ขั้นตอนที่ 3 : การติดตั้ง mysql
คำสั่ง

#yum install mysql mysql-server mysql-devel

click >> ตัวอย่าง