กฐินสามัคคีวัดยางทอง เมืองสงขลา 2556

BM.chaiwut
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

วัดยางทอง เลขที่๑ ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒

วัดยางทอง เป็นที่ตั้งของ บ่อยาง ชื่อเดิมเมืองสงขลา มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาครบปัญจวัคค์ตามพระบรมพุทธานุญาต และบรรดาทายกทายิกาประจำวัดยางทองได้จัดให้มีการถวายกฐินประจำปี จึงขอเชิญชวนพุทธบริษัททั่วไป ได้มาร่วมบุญโดยทั่วกัน อนึ่ง สำหรับปัจจัยบริวารกฐินนั้น ทางวัดยางทองจะได้นำไปสบทบทุนสร้างศาลาหอฉัน และพัฒนาวัดในส่วนอื่นๆ ตามสมควรต่อไป

รตนัตตยานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอท่านทั้งหลาย จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ ตลอดกาลนาน เทอญ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดยางทอง

วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกฐินทั้งหลายมาพร้อมกัน ณ วัดยางทอง

เวลา ๑๐.๓๐ น. ฉลองกฐิน พระสงฆ์ถวายพรพระ ญาติโยมตักบาตร

เวลา ๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์กระทำภัตรกิจ ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๒.๑๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๒.๔๐ น. ถวายกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมกรวดน้ำ เสร็จพิธี

คณะเจ้าภาพองค์กฐิน

นายประเสริฐ นางจริยา ศรีวัฒนา ประธานเจ้าภาพองค์กฐิน

นายบุญส่ง นางประนอม ศรีวัฒนา

นายชวลิต ศรีวัฒนา

นางสาววิลาส บุญเดชพิทักษ์

นายอัมรินทร์ ศรีวัฒนา

นายปวริศร นางรัชนิศ เพชรรัตน์

นางสาวศศิกานต์ ศรีวัฒนา

นางยินดี วโรดมวิจิตร

นางสาวมะลิวัลย์ แซ่โค้ว

นางสาวเสาวณี แซ่โค้ว

นายอาคม นางพวงรัตน์ เหล่าธนถาวร

นายสุวิทย์ นางสุกัญญา มาตยานุมัตย์

นางสาวดวงใจ มาตยานุมัตย์

นางวิไลพรรณ มาตยานุมัตย์

นางวรวีร์ มาตยานุมัตย์

นายสวัสดิ์ นางอังสนา มาตยานุมัตย์

นายวินิจ ทุ่มรักษ์

นางระรวย เพชรแท้

ชมรมสตรีสงขลา 2004

คณะกรรมการอุปถัมภ์องค์กฐิน

คณะชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา

สภาวัฒนธรรมบ่อยาง เมืองสงขลา

คณะชมรมเก้าห้อง ย่านเมืองเก่าสงขลา

สภาวัฒนธรรมบ่อยาง เมืองสงขลา

คณะ ๕ สมาคมจีน สงขลา

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

สโมสรโรตารี สงขลา

เครือตระกูล หนูสง

เครือตระกูล ธรรมกีรติ

เครือตระกูล ไชยแก้ว ไชยมณี

เครือตระกูล โพชนุกูล โภชนุกูล

คณะศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ รุ่นเขียวหวาน

คณะศิษย์เก่าก่อสร้าง เทคนิคหาดใหญ่ รหัส ๒๔

คณะคุณถิ้น คุณเหรียญ มณีโชติ และเครือญาติลูกหลาน

ชมรมรำมวยไทเก็กและกระบอง วัดยางทอง

คณะอุบาสก-อุบาสิกา ประจำวัดยางทอง

ด.ต.มนัส จตุรพร ไวยาวัจกรวัดยางทอง

คุณธชาทัช เศรฐคุณาธร ไวยาวัจกรวัดยางทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาและศาสนา

คำสำคัญ (Tags)#วัดยางทอง#กฐินสามัคคี

หมายเลขบันทึก: 550201, เขียน: 04 Oct 2013 @ 09:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นมัสการพระคุณเจ้า มาติดตามการบอกบุญ วัดยางทอง

เขียนเมื่อ 

สาธุๆๆครับ