เกษียณ….คุณได้รับอะไรบ้าง

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ
ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี
ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ
สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป

โดยคุณ doohub จาก toursisaket.com

เกษียณ.คุณได้รับอะไรบ้าง

สำหรับเรื่องประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการขอแยกอธิบายเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เป็นสมาชิก กบข. และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.

ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำนาญรายเดือนคือผู้ที่ยังไม่ต้องการตัดขาดจากระบบราชการยังประสงค์จะเป็นข้าราชการบำนาญ และรัฐยังอุดหนุนจุนเจือในด้านสวัสดิการต่างๆอยู่ต่อไป เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สำหรับประโยชน์ที่ได้ คือ

1. เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วย เงินชดเชย เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบ แทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข.จัดให้ คุณสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีของคุณ

2. เงินบำนาญรายเดือน. คำนวณจากนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้วนำมาคูณด้วยอายุราชการ หารด้วย 50 แต่ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่น คุณมีเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ

30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี คำนวณได้ดังนี้

= 30,000 x 35
50

= 21,000 แต่เงินบำนาญที่จะได้รับต้องไม่เกิน 70% ของเงินเดือน และอายุราชการต้อง ไม่เกิน 35 ปี

3. เงินบำเหน็จดำรงชีพ คุณจะได้ 15 เท่า ของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อปลดเกษียณ และครั้งที่ 2 เมื่ออายุครบ 65 ปี จ่ายที่เหลือ จากกรณีที่ ยกตัวอย่างคุณจะได้ 15 เท่า ของ 21,000 บาท เป็นเงิน 315,000 บาท จ่ายเมื่อปลดเกษียณ 200,000 บาท เมื่อครบ 65 ปี จ่ายอีก 115,000 บาท

4. เงินบำเหน็จตกทอด เมื่อผู้รับบำนาญถึงแก่กรรมก็จะมีบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทอีก 30 เท่า ของบำนาญราย เดือน จากกรณีตัวอย่าง ทายาทจะได้ 315,000บาท คำนวณได้เท่าไรก็รับไปทั้งหมดโดยไม่แบ่งจ่าย ทายาทที่จะได้จะเป็นทายาทที่ผู้ถึงแก่ความตายได้แสดงเจตนาไว้

ผู้เป็นสมาชิก กบข. และเลือกรับบำเหน็จ

คือผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปในคราวเดียว ประโยชน์ที่ได้ คือ

1. เงินก้อนจาก กบข. ประกอบด้วยเงินสะสม เงินสมทบ และเงินจากผลประโยชน์ตอบแทน เงินส่วนนี้เป็นเงินก้อน ใหญ่ก้อนแรกที่ทาง กบข.จัดให้ คุณสามารถดูยอดเงินก้อนนี้ได้จากใบแจ้งยอดของ กบข. ที่แจ้งมาให้ทราบในทุกสิ้นปี พร้อมกับหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีของคุณ

2. เงินบำเหน็จ คำนวณจากนำเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือนสุดท้ายเท่ากับ 30,000 บาท และอายุราชการ 35 ปี จะคำนวณได้เท่ากับ 30,000 x 35 = 1,050,000 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข.คิดง่ายๆ คือ

บำนาญ ให้นำเงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณอายุราชการ หารด้วย 50 เช่น เงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี นำมาคำนวณได้เท่าไรก็รับไป นอกจากนี้ผู้ที่เลือกรับบำนาญจะได้เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินบำเหน็จตกทอด เช่นเดียวกับสมาชิก กบข. บำนาญที่จะได้รับคือ 25,214 บาท

บำเหน็จ ให้นำเงินเดือนๆสุดท้าย คูณด้วยอายุราชการ เช่น เงินเดือน 36,020 บาท อายุราชการ 35 ปี เงินที่ได้รับคือ 1,260,700 บาท โดยคำนวณได้เท่าไรก็จะรับไปทั้งหมดเลย

ข้อสำคัญ ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายให้มาก ลูกหลานเห็นท่านพอจะมีพอเดือดร้อนอะไรก็จะมาหา ท่านก็เมตตาให้ หยิบยืมไปบรรเทาความเดือดร้อน ถ้ามากๆเข้าก็จะหมดไปในพริบตานะ คราวนี้ละที่เคยมาก็ไม่มา ว่ามีแล้วจะคืนก็ ไม่คืน จะมาเดือดร้อนตอนแก่นะ.....

ที่มา

http://www2.diw.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ

คำสำคัญ (Tags)#กบข.#บำเหน็จ#เกษียณ#บำนาญ

หมายเลขบันทึก: 549477, เขียน: 28 Sep 2013 @ 18:48 (), แก้ไข: 28 Sep 2013 @ 18:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณข้อมูล  ความรู้ดีๆ ครับ