กศน.สระบุรีมาเยี่ยมเยียนและดูงานเรื่อง KMความเห็น (0)