การทำงานร่วมกับท้องถิ่นในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

              สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ในการดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งบนบก อากาศ และในน้ำ ทั้งน้ำจืดที่เป็นแม่น้ำสายหลักและน้ำทะเลที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่เป็นเกาะสำคัญ 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า และเราได้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลมานานมากกว่า 10 ปีแล้ว เป็นการดูแลเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการท่องเที่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ทางทะเล

           การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลในแต่ละปี ดำเนินการ ปีละ 2 ครั้งบ้าง 3 ครั้งบ้าง   แล้วแต่งบประมาณที่สสภ.14 มี   และสถานีที่ทำการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ช่วงแรกดำเนินงานบริเวณหาดที่ได้รับความนิยมจากการท่องเที่ยว        ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลในแต่ละครั้ง แต่ละปีได้จัดส่งให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเรา เพื่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้จะนำเอาผลการดำเนินงานของเราไปใช้ในการวางแผนการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่

          ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลเริ่มได้รับความสนใจจากทางหน่วยงานระดับท้องถิ่นมากขึ้น บางปีเราเริ่มได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บ้าง เทศบาลในพื้นที่บ้าง หรือไม่ก็เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนให้เราทำงาน เราเริ่มให้ชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เริ่มตั้งแต่วางแผนการทำงานว่าปีนี้เราจะดูแลชายหาดใดบ้าง เพราะคนในพื้นที่จะรู้ดีว่าชายหาดใดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว หรือชายหาดใดควรได้รับการเฝ้าระวัง แล้วก็ร่วมมือกันในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเล โดย สสภ.14 รับเป็นพี่เลี้ยงดูแลแนะนำในทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ำทะเลในภาคสนาม และการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อตรวจในห้องปฏิบัติการ และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลในห้องปฏิบัติการของ สสภ. 14

 

          ในการทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลของ สสภ.14 มีทั้งการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากชุมชน ผู้ประกอบการ หรือ อปท. ในพื้นที่ และไม่ได้รับความร่วมมือบ้างในบางแห่ง แต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อ ชายหาดไหนไม่มีเครือข่ายผู้รับผิดชอบ สสภ.14 ก็จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานเอง  ช่วยๆ กันไป เพราะสุดท้ายผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คงจะเป็นประชาชนในพื้นที่นั่นเอง

 

          สุดท้ายก็คงได้แต่หวังว่าการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะยังคงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ  อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเรา ให้เรามีขวัญและกำลังใจที่จะทำงานอันนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อประเทศไทยจะได้มีชายหาดสวยๆ น้ำทะเลที่มีคุณภาพที่ดี  ไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราให้มีความยั่งยืนสืบต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องlabสิ่งแวดล้อมความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

รอชมภาพอยู่นะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

ภาพประกอบ ฝุด ฝุด ไปเรย มิน่า ทำนานนนน

เขียนเมื่อ 

อิอิ สาระทั้งน้าน

 

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ชวนพี่คนข้างบนมาเขียนบ่อยๆนะครับ