ได้เรียนรู้ถึงโอกาส

จังหวะสถานที่ และโอกาสที่เหมาะสม กับการเปลียนแปลงของโลก

ชีวิตราชการนาน 24 ปี 10 เดือนได้เรียนรู้ถึงระบบการเล่นพรรค มีพวกพาเพื่อน กลุ่มของตน การใช้โอกาสที่มีในการสนับสนุนตนเอง  คนที่ไม่มีพวกที่จะพาไปสู่การเปลี่ยนตำแหน่งแม้นจะสั่งสมความรู้ไว้มากเท่าใดหากไม่ใช้ ไม่นานนักก็จักลืม

ความรู้ที่เรียนมาก็อับเฉาไปเพราะการเปลี่ยนไปของสถานะการณ์(chaos)ดังนั้นการสั่งสมเก็บความรู้ใหม่ๆเข้ามาประมาลใหม่จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา  การที่ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลง  การบริหารราชการแนวใหม่จึงจำเป็นที่ต้องก้าวทัน  การก้าวไปของสังคม

แต่โลกของเรา  ในที่นี้หมายถึงโลกจริงๆ กำลังมีปัญหาในเรื่องที่ทุกคนเห็นกันนั่นคือภัยภิบัติ 

น้ำท่วม   อากาศแปรปรวน  แผ่นดินไหว  ภัยแล้ง  ลมพายุ  และแนวโน้มที่กำลังมาเยือนคือภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิด  การเกิดเพิ่มขึ้นของทะเลทราย   ภัยแล้ง  ภัยหนาว  และที่หวาดเกรงกันมากคือโรคระบาดท่จะทำให้คนตายกันอย่างมากมาย

ขอจบบัยทึกนี้ 17 ตุลาคม 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สศต. มสธ.ความเห็น (0)