การ เชิญ/อนุมัติ/ปฏิเสธ การเข้าชุมชนบล็อก

เรียน สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

ความสามารถอย่างหนึ่งของ GotoKnow.org คือ ชุมชนบล็อก ซึ่งคือ คลังความรู้เฉพาะด้านที่ได้รวบรวมจากบล็อกที่คัดสรร

เมื่อผู้เขียนบล็อกต้องการค้นหาผู้ชำนาญการ หรือผู้ที่มีแนวคิด ความสนใจ ความถนัดร่วมกัน ก็จะสร้างชุมชนบล็อกขึ้นเพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง และเมื่อผู้เขียนบล็อกต่างๆ เข้ามีร่วมชุมชนแล้ว การรวบรวมบันทึกความรู้ในด้านหนึ่งๆ จากผู้เขียนหลากหลายคนก็จะเกิดขึ้น คือ "ทุกครั้งที่ผู้เขียนบล็อกมีการบันทึกความรู้เกิดขึ้น บันทึกจะถูกคัดลอกไปสู่คลังความรู้ของชุมชนบล็อกโดยอัตโนมัติ"

เมื่อมีการติดต่อจากชุมชนหรือจากบล็อกในกรณีดังกล่าวนี้ ระบบจะทำการส่งอีเมลอัตโนมัติไปให้เจ้าของบล็อกทางอีเมลแอดเดรสที่ท่านได้ให้ไว้กับระบบ เพื่อให้ท่านเข้ามาอนุมัติหรือปฏิเสธการเชื้อเชิญที่แผงควบคุมด้วยตัวท่านเอง โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้ คือ

1) สำหรับเจ้าของบล็อก ที่ต้องการจะขอสมัครเข้าชุมชน หรืออนุมัติการเชื้อเชิญจากชุมชน ให้เข้าที่ “แผงควบคุม > ชุมชน > สมัครเข้าชุมชน” โดยสำหรับท่านที่มีบล็อกมากกว่าหนึ่งบล็อก ท่านจะต้องเลือกบล็อกเสียก่อนนะคะ

2) สำหรับผู้บริหารชุมชน ที่ต้องการจะเชื้อเชิญหรืออนุมัติบล็อก ให้เข้าที่ “แผงควบคุม > ชุมชน > บล็อกในชุมชน” คะ โดยสำหรับท่านที่มีชุมชนมากกว่าหนึ่งชุมชน ท่านจะต้องเลือกชุมชนเสียก่อนนะคะ

ลองเข้าไปตรวจสอบที่แผงควบคุมของท่านดูนะคะ

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ชุมชนบล็อก สามารถดูได้ที่ http://gotoknow.org/tutorial/communitykeyword/41 นะคะ

ขอบคุณมากคะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
support (@) gotoknow.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (1)

เข้ามาอ่าน เผื่อจะได้ความรู้เกี่ยวกับเว็บบล็อกบ้าง  ทดลองใช้ครับ