ความรู้จากการอ่านนั้นผมได้ความเข้าใจกับเรื่องต่างๆ เวลาเราอ่านนั้นต้องจับใจความสำคัญให้ติดก่อนที่จะอ่านเราต้องดูว่าเรื่องที่เราอ่านเกี่ยวกับอะไร   นวนิยาย   นิทาน  ความรู้ทั่วไปหรือ   อะไรที่เราอยากอ่าน

การอ่านหนังสือนั้นอยู่ที่เราชอบหรือปล่าว    ถ้าเราคิดว่าสนุกเราก็จะไม่เบื่อการอ่านหนังสือ    ส่วนการอ่านนวนิยายนั้นเราต้องคิดว่ามันสนุกมันจะทำให้เราไม่เบื่อในการอ่านนวนิยาย    ผมอ่านอย่างนี้แล้วทำให้ผมสนุกมาก