การประชุมครั้งนี้มีข้อมูลดังนี้คือ http://www.geocities.com/onesam19/pic/ppp.jpg