แผ่นเสียงตกร่อง


ความเชื่อบางประการของพระพุทธศาสนามีว่า ธรรมมะของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจะมีอายุห้าพันปี ตอนนี้ล่วงมาแล้วสองพันห้าร้อยปีเศษหรือกึ่งพุทธกาล

พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบมนุษย์เสมือนบัวสี่เหล่า คือ บัวพ้นน้ำ บัวปริ่มน้ำ บ้วกลางน้ำและบัวในตม

บัวพ้นน้ำและบัวปริ่มน้ำอยู่ในฐานะเห็นและพร้อมเห็นธรรม ส่วนบัวกลางน้ำมีโอกาสเห็นธรรมแต่อาจจะไปไม่ถึงเพราะจะเป็นอาหารของเต่าและปลา ส่วนบัวในตมอยู่ในภาวะความเสี่ยงสุดที่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาทั้งหมด เพราะระยะทางที่จะไปให้พ้นน้ำยังอีกยาวไกล

พระธรรมโดยรวมประกอบด้วยการปฏิบัติสามอย่าง คือ ทาน ศีล และภาวนา งานนี้บัวพ้นน้ำและบัวปริ่มน้ำไม่มีปัญหา บัวกลางน้ำต้องฝึกฝนพากเพียร ส่วนบัวในตมไม่อยู่ในวิสัยที่จะบ่มเพาะให้เห็นพระธรรมได้

บัวในตมจึงเหมือนผู้ด้อยโอกาสกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มผลประโยชน์ และพวกค้ามนุษย์ ต้องอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์

ตามความเชื่อของนิกายมหายาน พระอมิตตาภะพุทธเจ้า เป็นพระฌานีพุทธ(อยู่ในสถานะฌานไม่ใช่ตัวตน) ได้ตรัสว่า "โอม มณี ปัทเม หุม" (หมายถึงดวงแก้วในดอกบัว) พลันได้เกิดเป็นพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เป็นพระฌานีโพธิสัตว์อยู่ในสถานะฌาน) พระอวโลกิเตศวรพระนามแปลว่าพระผู้ฟังเสียงจากโลก จะได้ยินเสียงเรียกของผู้มีทกข์ทุกตัวตน

ผู้มีทกข์ทั้งหลายที่ไม่มีที่ไปเพราะอยู่ในฐานะของบัวในตมและไม่สามารถอบรมบ่มเพาะด้วย หลัก ทาน ศีล และ ภาวนา ของพระสมณะโคดมพุทธเจ้า ให้เรียกหรือเอ่ยพระนามพระอวโลกิเตศวรพระองค์จะได้ยินไม่ว่าผู้เรียกจะอยูที่ใน เพราะพระองค์อยู่ในที่ที่นิ่งที่สุดและลงมาโปรดทันที

การโปรดผู้มีทุกข์ของพระองค์ต้องแล้วแต่สถานะ เช่นโปรดยักษ์มารด้วยพลังที่เหนือกว่า โปรดสมณะด้วยความสงบกว่า โปรดผู้หญิงต้องมีจริยาที่งดงามกว่า ฯลฯ รวมแล้วแล้วแปดสิบสี่กรณี หรือแปดสิบสี่ปาง หรือแปดสิบสี่พระธรรมกาย ตามพระสูตรนาม "มหากรุณาธารณีสูตร

http://www.youtube.com/watch?v=gWNXCX1BprI

มนูษย์เรามีพลังตามธรรมชาติหรือพลังจากสวรรค์ เมื่อร่างกายปลอดจากพันธะใดๆสู่ภาวะความนิ่ง ระบบในร่างการจะปรับตัวโดยอัตโนมัติซี่งนักทฤษฎีว่าถ้าได้เวลาสิบนาทีขึ้นไป ความนิ่งไม่ได้มีความหมายอยุดอยู่กับที่อย่างเดียว แต่ความเคลื่อนไหวอย่างมีระบบ หรือซ้ำๆเป็นวงจรก็คือความนิ่งเหมือนกัน "โอม มนี ปัทเม หุม" ว่าไปเรื่อยเหมือนแผ่นเสี่ยงตกร่อง รางกายจะปรับตัวหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุข หรือว่าพระอวโลกิเตศวรโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์คล้ายกับแผ่นเสียงตกร่องหรือเปล่า

http://www.youtube.com/watch?v=q41RDC4iqvc

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 548983เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2013 17:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 กันยายน 2013 17:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เรียนท่านอาจารย์ จำรัส....

มารับธรรมะยามค่าคืน

ธรรมะ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

"ใช้พระพุทธเป็นเข็มทิศนำทาง

ใช้พระธรรมเป็นแผนที่

ใช้พระสงฆ์เป็นผู้ชี้ เดินตามแผนที่นำทาง สู่ทางพุทธ...(พื้นที่ว่าง)

หมายเหตุ(ป ความนิ่งไม่ได้มีความหมายอยุดอยู่กับที่อย่างเดียว) =หยุด 

ด้วยคารวะครับ แฟนพันธ์แท้

เรียน ท่านวอญ้า 

ขอบคุณในมุมมองจากคำชี้แนะที่ลึกซึ้งและพึงปฏิบัติจากสายอับบราฮัมของท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี