รายงานการบ้านอาจารย์ที่จะต้องส่งภายใน 13 พฤศจิกายน  ก็คืบคลานมาอย่างช้าๆ  แต่มีความมั่นใจว่า  งานเหล่านั้นมีคุณภาพ  เหมาะแก่การที่จะนำมาให้ผู้อ่านได้อ่านเพื่อความบันเทิง

ผู้เขียนมีความยินดีเสนอ  รายงานต่างๆ  เพื่อให้กัลยาณมิตรใน gotoknow  ได้ช่วยครูอ้อยในการเรียนครั้งนี้

และเป็นประโยชน์แก่เพื่อนนักศึกษาที่เรียนด้วยกันนั้นได้เทียบเคียงกับงานของตนเองก่อนที่จะส่งอาจารย์

งานอัตตชีวประวัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาปรัชญาทางสังคมศาสตร์  การวิจัยเชิงคุณภาพ   ซึ่งผู้เขียนเพิ่งเริ่มรู้จักการวิจัยคุณภาพ  ก็คราวนี้นี่เอง

งานอัตตชีวประวัติแบ่งออกเป็น 10 ฉบับ  ถ้าบอกคะแนนที่จะได้นั้น  ผู้อ่านต้องหนาว  เพราะมีคะแนนตั้ง 20 คะแนน

จะมีคะแนนเท่าไร  ไม่ต้องกังวล  กังวลแต่ว่า  " งานนั้นต้องคุณภาพคับแก้ว "  เพราะผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิใน gotoknow มาแล้ว

บางท่านได้อ่านไปบ้างแล้ว  ตั้งแต่ฉบับที่ 1 - 4

บันทึกนี้จะขอนำมาเสนออีกครั้ง  เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านทีหลังได้อ่านจนครบ  และช่วยครูอ้อย comment ด้วย

การบ้านฉบับที่ 1  คือ  วัยก่อนวัยเรียน

การบ้านฉบับที่ 2  คือ  วัยเรียน

การบ้านฉบับที่ 3  คือ  วัยรักแรก

การบ้านฉบับที่ 4  คือ  วัยทำงาน

การบ้านฉบับที่  5  คือ  ชีวิตการครองเรือนของครูอ้อย

ขณะนี้ครูอ้อยกำลังเขียนอีก  5 ฉบับ  ซึ่งประกอบด้วย  ปัจจัยสำคัญในการเรียนต่อระดับปริญญาเอก   ความคาดหวังหลังเรียนจบปริญญาเอก  ความหวังในอาคต  หลังเกษียณอายุราชการจะทำอะไร  สิ่งสำคัญในชีวิตมีอะไร   แต่ละฉบับนั้น  คาดว่าจะเสร็จวันนี้  แต่ไม่ทราบว่ากี่โมง

ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจ  พลังใจ  กำลังใจ  ของทุกคนที่มอบให้ครูอ้อยค่ะ