วันที่ 9 ตุลาคม 49 มีการปฐมนิเทศน์ฝึกงาน ของ นศ. เทคโนฯปี4 มีเรื่องที่แนะนำ

1.เรื่องการแต่งกาย - ใส่ชุดนักศึกษา เสื้อขาวกระโปรงดำสั้นประมาณเข่า รองเท้าหุ้มส้น ยกเว้นถ้าที่ฝึกงานอนุญาตให้ใส่ชุดอื่นๆ - ทรงผม สุภาพเรียบร้อย มัด รวบหรือตัดสั้น

 2.เรื่องการรายงานผลการฝึกงาน - รายงานการฝึกงานใน เว็บ gotoknow.org - ในการรายงานผลการฝึกงานต้อง ดูเรื่องตัวสะกดของคำต่างๆให้ถูกต้อง - อาจารย์พี่เลี้ยงที่รับผิดชอบการฝึกงานของเราต้องเข้าไป บันทึกหรือแสดงความคิดเห็นอย่างน้อย 10:1 ครั้ง

 3.วันที่ 31 ต.ค.49 ให้ นศ.มารับหนังสือส่งตัวฝึกงาน 4.วันที่ 1 พ.ย.49 เริ่มฝึกงาน วันแรกและสิ้นสุดการฝึกงาน 1 ก.พ.50