ห้องร้อนมิใช่ใจร้อน

ห้องร้อนพออยู่ได้แต่ใจร้อนมันแสนกระวนกระวาย

เป็นที่ทราบกันว่า ความร้อนของโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปได้อย่างไรที่ความร้อนของโลกกระทบเข้ามาภายในห้องของผมด้วย เมื่อผมเปิดประตูห้อง ปรากฎว่า บรรยากาศภายนอกไม่ร้อนเหมือนกับในห้อง ผมก็เฝ้าหาเหตุผลว่า ภายในห้องมันร้อนได้อย่างไร จึงพบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้นเองที่เป็นผลให้ห้องต้องอบอ้าวกว่าภายนอกห้อง จริงๆ แล้ว การมีชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ แต่ลูกส่วนมากมักอ้างเพื่อให้แม่เข้าใจความรู้ว่า สิ่งเหล่านั้นมีความจำเป็นอย่างไร เช่นทีวี เพื่อเปิดดูข่าวคราวของโลก จะทำให้มีความรู้กว้างไกล ตู้เย็นมีไว้เพื่อเก็บของให้ยาวนาน แอร์มีไว้เพื่อ....... ล้วนแต่มีเหตุผลทั้งสิ้น และเหตุผลนี้เองที่ทำให้เราต้องสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมา และเทคโนโลยีก็มีเหตุผลในตัวมันเองที่มันต้องร้อนเพราะอะไร นั้นคือผลสืบเนื่องความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน

ข้อสรุปของผมคือ ผมนี่เองที่เป็นตัวการให้ความร้อนในห้องเพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โอโห...มโนสาเร่ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โลกร้อนเพราะคนบนโลกร้อน