รายงานไม่สด HR Northeast Forum 2006 (1)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ก่อนเปิดการสัมมนามีพิธีเปิดอย่างสั้นๆ แล้วเริ่มเนื้อหาในภาคเช้าเป็นการอภิปรายกลุ่มเรื่อง แนวโน้มและประเด็นท้าทายของ HRM และ HRD โดย ศ.ดร.จีระ ศ.ดร.ชาติชาย และคุณฉัตรพงษ์ โดยมีคุณบุปผาวดี เป็นผู้ดำเนินในการอภิปราย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง Blueprint for Change โดยศ.ดร.ชาติชาย สรุปได้ว่าประเด็นท้าทายด้าน HRD มีอยู่ 5 ประเด็นได้แก่ Leadership Competency Talent Sense of Ownership และ Learning Organization ที่ทั้งภาคราชการและเอกชนต้องมุ่งเน้นและให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนองค์กร โดยในภาคราชการได้มีแผนในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่เรียกว่า Blueprint for Change ที่เป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการได้พิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยเน้นการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร โดยต้องตระหนักว่าเป็นกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มิใช่ทำเพื่อคะแนนตามที่ผู้บังคับบัญชาตั้งเป้าไว้

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 54888, เขียน: 17 Oct 2006 @ 09:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองรังสรรค์

 ประชุมเสียดายครับไม่ได้เข้าร่วมเสวนา รบกวนท่านเตรียม Story Telling ไป "ลปรร" ที่สุโขทัย เดือนหน้าด้วยครับ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  08.00 – 08.30 น.          ลงทะเบียนหน้าห้องสุโขทัย   โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย08.30 09.00 น.          พิธีเปิด โดย รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร09.00 10.15 น.          ปาฐกถาพิเศษ “chaordic organization”โดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)10.15 – 10.30 น.       รับประทานอาหารว่าง10.30 – 12.30 น.          แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 8 กลุ่ม  กลุ่มละประมาณ 10 คน เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling)  ในหัวข้อ ความสำเร็จของการพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้  

 

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาหาความรู้ครับผม
  • รออ่านอีกครับ
  • ขอบคุณครับ