โต๊ะกลมเรื่อง การนิเทศในโรงเรียน

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           
                                 

       วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน คณะทำงานด้านการนิเทศการสอนของครูมีนัดหมายมาประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการนิเทศซึ่งเป็นผลมาจากการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่         วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ ในช่วง ๑๖ - ๑๗ สิงหาคมที่ผ่านมา  ดังนั้นครูนกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานสรุปผล จำนวนโรงเรียนเข้าร่วมประมาณ ๔๒ โรง  

           

         เมื่อเวลาเหมาะสม บุคลากรพร้อมระดับหนึ่งจะได้เริ่มถอดประสบการณ์ของแต่ละโรงเรียนในการนิเทศการสอนของครู จากนั้นสรุปร่วมกันดังนี้
             
                            ครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสบการณ์นิเทศ
ขั้นการวางแผน
-  ใช้วิธีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการนิเทศ ตลอดจนรูปแบบการนิเทศ
-  ส่วนใหญ่ผู้นิเทศจะเป็นผู้ที่เข้ารับการอบรมในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม

             
                           ครูวิทยาศาสตร์ที่เน้นเรื่องการใช้ Youtube
ขั้นเทคนิคการนิเทศ
-  ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
-  เน้นการเสริมแรงแบบ Catalyst Mentor ทั้งเสริมแรงครูผู้สอน และนักเรียนโดยใช้คำพูดเชิงบวก  และสร้างแรงบันดาลใจ
ขั้นตรวจสอบ/ให้ข้อมูลย้อนกลับ
-  ใช้การประชุมเพื่อสะท้อนข้อมูลอย่างเป็นกัลยาณมิตร
             
                      ครูที่มีโอกาสได้รับความรู้เรื่องการนิเทศสองครั้ง
ขั้นพัฒนา
-  การนิเทศควรทำให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และใช้กับครูทุกคนในโรงเรียน
-  การนิเทศควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบ Sit in (ใช้เวลากับครูผู้สอนตลอดช่วงเวลาที่ทำการสอน) กับ Learning Walk (ใช้เวลาเดินไปสังเกตช่วงเวลาสั้น)
-  ดำเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่อง

               
                               ครูวิชาการเล่ากระบวนการทำงานให้ฟัง
ขั้นสะท้อนผลที่เกิด
-  ครูดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้มากขึ้น
-  ครูได้เตรียมสื่อการสอนเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-  นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
แนวทางการพัฒนา
-  ควรสร้างเครือข่ายนิเทศระหว่างโรงเรียน
-  เครื่องมือในการนิเทศควรมีมาตรฐานและสะดวกในการใช้งาน
        สำหรับครูนกเองอยากให้การนิเทศที่เกิดในโรงเรียนเป็นไปอย่างธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่าเป็นไปด้วยกลไกการทำงาน  ครูหลายๆคนมองว่า เป็นพิธีกรรม ทำให้มีร่องรอยหลักฐาน แต่ครูนกว่าจะเป็นอย่างไรขึ้นกับเป้าหมายของเรา หากเรานิเทศจริง พัฒนาจริง ลูกศิษย์เรานั่นเองคือหลักฐานชิ้นสำคัญ
                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สอนเน้นทักษะกระบวนการคิดความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

พี่นกครับ ใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรน่าสนใจมากครับ

อย่าให้มีการนิเทศแต่เอกสาร ต้องลงดูตัวนักเรียนด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เชื่อหรือไม่...ยังมีผู้ที่ได้ชื่อว่า " หัวหน้างาน " ไม่รู้จักการนิเทศภายใน...!

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องขจิต ฝอยทอง 
พี่นกเห็นด้วยเลยค่ะ....เลยบอกว่า ลูกศิษย์เรานั่นละคือหลักฐานชิ้นสำคัญในการนิเทศ......สัปดาห์ก่อนมีคำพูดจากเพื่อนร่วมงานพูดถึงการนิเทศ...."ให้ทำทำไม รู้ว่ากรอกข้อมูลหลอก"  พี่นกฟังแล้วก็(อยากจะ) ตอบไปว่า ก็ทำจริงๆเลยสิค่ะ จะหลอกกันทำไม ทำเพืเราและลูกศิษย์เรา 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณครูมะเดื่อ

วงการศึกษาไทยน่าสงสารจริงๆ ค่ะ.....หลายๆอย่างยังติดอยู่ในกล่องเล็กๆ.....ฮาๆๆๆ ครูนกก็ติดด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

...ก็ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าใน 1 ปีการศึกษา  หรืออาจจะแบ่งเป็น2เทอม ...โดยมีการกำหนดโครงการนิเทศภายในให้ชัดเจนว่ามีเรื่องอะไร?บ้าง...และใครจะเป็นผู้นิเทศในแต่ละเรื่องนะคะ...ซึ่งมีไม่กี่คนในโรงเรียน...มีผอ./รองผอ./หัวหน้าหมวด/กลุ่มสาระฯ...

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ดร. พจนา แย้มนัยนา 

 

ขอบพระคุณค่ะสำหรับคำแนะนำที่จะทำให้การนิเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะผู้บริหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนิเทศเลยค่ะ

  • ดีจังครับ ได้มีการเรียนรู้และวางแผนร่วมกัน ส่วนตัวแล้วเชื่อว่า การนิเทศที่เข้มแข็งจะทำให้การจัดการเรียนรู้ของครูพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ
  • ขอบคุณประสบการณ์ดีๆครับครูนก