การเขียนอธิบายโซน

ในการเขียนอธิบายโซน ให้ทุก รพ.สต เขียนให้ครอบคลุม ดังต่อไปนี้

  1. เขียนให้ครอบคลุมทั้งโรคหลักและโรคร่วม
  2. เจาะลึกข้อมูล HIV/AIDS
  3. เขียนกิจกรรมในการเกิดโรค ต้องทำอย่างไร
  4. เขียนอธิบายลงรายละเอียดของวัสดุมีคมที่บาดให้ละเอียด เขียนเจาะลึกลงไปเลยที่พบบ่อยใน ER
  5. กลุ่มโรคกล้ามเนื้อและข้อให้เขียนลงรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อที่จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับภาระงานความเห็น (0)