การจัดการความรู้จากข้อผิดพลาด

การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด เป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู้ ซึ่งมีความเหมือนกับการจัดการความรู้ แต่เป็นการเริ่มต้นที่แตกต่างกัน

 เมื่อตอนบ่าย       14.00 น. 16 ตุลาคม 2549  ผมได้มีโอกาสนั่ง observe และสดับรับฟังท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด ได้ให้สัมภาษณ์ กับคุณอุดม   ชินวงศ์ และ คุณอภิชัย  เจริญธรรมานนท์ ที่มาจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับ Lesson Learned ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กำลังดำเนินการอยู่ว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในความสำเร็จ

 เป็นสิ่งที่ดี เมื่อเริ่มขับเคลื่อน  ท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด ให้ความเห็นว่า อย่างไรก็ตามในการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด ( Lesson Learned ) เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เคยผิดพลาดมาให้ดีขึ้น แต่ถ้าหากจะบอกว่าจะสำเร็จหรือไม่นั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่นเดียวกันกับ สคส. ซึ่งมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานเช่นกัน (Knowledge Management)  แต่ สคส. แต่จะสำเร็จได้นั้นก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ เป็นหลัก นอกจากนั้นยังประกอบด้วยคุณลิขิต คุณประสาน และคุณวิศาสตร์ ซึ่งทุกส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อน ดังตัวอย่าง Model ปลาทู 

วิเคราะห์โอกาสในความสำเร็จ   ในหลักของ Lesson Learned ที่กำลังดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการโดยการเชิญ Knowledge Champion มาเพื่อเล่าข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ให้กับคนรุ่นหลังฟัง พร้อมกับให้คำแนะนำเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งก็ยังเป็นการจัดการความรู้ที่ดำเนินการในแนวดิ่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับ (Knowledge Management ที่ดำเนินการในแนวราบ กล่าวคือทุกส่วนมีโอกาสร่วมคิดร่วมทำ ซึ่งเป็นการ Motivate ทุกระดับชั้น และเป็นการเล่าเรื่อง (Storytelling) ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการของ Lesson Learned  ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ น่าจะเพิ่ม CKO (Chief Knowledge Officer)

หัวใจแห่งความสำเร็จ   อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์ ดร.ประพนธ์   ผาสุขยืด ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ไม่ว่าจะเป็น Lesson Learned   หรือ Knowledge Management ก็ตามความสำเร็จนั้นอยู่ที่ว่า User  ได้นำไปใช้ประโยชน์หรือไม่  อย่างไร

ขอบคุณครับ

  อุทัย   อันพิมพ์  

16 ตุลาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีต

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 54824, เขียน: 16 Oct 2006 @ 17:06 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แล้วกลับมาแบ่งปันให้ด้วยค่ะ