หลังจากทบทวนอยู่พอสมควร ผมคิดว่า น่าจะเป็นการดีที่จะเริ่มกระบวนการด้านความรู้ในสำนักงาน และ GotoKnow น่าจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ และก็จะเป็นโอกาสของการเปิดสู่โลกภายนอกไปในครั้งเดียวกัน

ปัญหามีอยู่ว่า หลายคนยังอาจไม่สะดวกที่จะมี blog เป็นของตนเอง จึงขออนุญาตที่จะใช้ plkhealth นี้เป็น จุดเริ่มต้น ก่อนจะเป็นส่วนตัว  เมื่อเกิดความคุ้นเคยและความมั่นใจในการบอกเล่าจึงค่อยเปิด blog ส่วนตัวต่อไป

 เชิญนะครับ