ติดตามการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในร่องส้ม

คุณชัยชนะ ชื่นสำอาง เป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นอย่างดี

                 ติดตามการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในร่องส้ม  เมื่อวันที่ ๑๐ ก..๕๖  ผมและทีมงาน มีโอกาสไปติดตามการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรที่ชื่อคุณชัยชนะ ชื่นสำอาง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งสนุ่น ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งปาล์มน้ำมันที่ปลูกในสภาพพื้นที่ลุ่ม โดยมีการปรับปรุงจากร่องส้มเดิม ขณะนี้ปาล์มน้ำมันที่ปลูกมีอายุประมาณ ๔ ปีเศษแล้ว สวนปาล์มน้ำมันแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่นาข้าว และช่วงนี้ต้นข้าวกำลังอยู่ในระยะออกรวงมองดูสวยงามเลยทีเดียว ซึ่งแปลงนี้ทีมงานลงไปศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  

  

               คุณชัยชนะ ได้เล่าให้ฟังว่าในการปลูกปาล์มน้ำมันของตนเอง แต่ก่อนนั้นได้ปล่อยให้ติดผลแบบธรรมชาติ เมื่อไม่นานมานี้ ตนเองและครอบครัว ได้รับความรู้เรื่องการช่วยผสมเกสรให้แก่ดอกปาล์มน้ำมัน ก็มาทดลองปฏิบัติในสวนปาล์มน้ำมันของตนเอง ขณะนี้จะสังเกตการติดผลดีขึ้น สภาพของผลในทลายดกมาก หากจะให้ประมาณการน้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณ ๑ ทลายจะมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า ๒๐ กิโลกรัม ยังมีบางทลายอาจจะมีน้ำหนักถึง ๓๐ กิโลกรัมเลยทีเดียว และขณะเดียวกัน ก็ใช้หลักในการตัดแต่งทางใบเพื่อรักษาให้ได้โคนต้นใหญ่และต้นมีความสมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วย

 

               เมื่อทีมงาน ได้ฟังคุณชัยชนะ ได้เล่าให้ฟัง  ยังได้พาทีมงาน ไปเยี่ยมชมในแปลงปาล์มน้ำมัน แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันว่า คุณชัยชนะ เป็นเกษตรกรผู้นำคนหนึ่ง ที่ขยันและมีการดูแลรักษาแปลงปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ค่อนข้างดี

   

                ทุกวันนี้ ยังมีเกษตรกรในชุมชนและนอกชุมชน ได้มาแลกเปลี่ยนและขอรับคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมาขอศึกษาดูงาน นับได้ว่า คุณชัยชนะ ชื่นสำอาง เป็นวิทยากรเกษตรกรที่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมัน เป็นอย่างดี   โดยได้ใช้แปลงปลูกปาล์มน้ำมันของตนเอง ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไร่เศษ เป็นแปลงเรียนรู้ในชุมชน ที่เปิดให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลา

 

เขียวมรกต

 

๑๒ ก.. ๕๖

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม คุณชัยชนะ ที่เปิดเป็นแปลง เรียนรู้ให้ชุมชน

และชื่นชม อาจารย์ สายัณห์ / ที่ สื่อสาร เล่าขาน  ให้เกิด อรรถประโยชน์ ต่อ ชุมชน ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันจ้ะ

เขียนเมื่อ 

...ขอแสดงความชื่นชม...และเป็นกำลังใจนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ Dr.Joy ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณครูมะเดื่อ ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.พจนา ที่กรุณาแวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณจัตุเศรษฐธรรม ที่แวะมาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ชยพร ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจเสมอมาครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ท่านอาจารย์บุษยมาศ ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจครับ