โครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านแบบองค์รวม สามารถดูแลสุขภาพตนเองภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยทีมสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ ทำงานประสานงานเป็นเครือข่ายทั้งในโรงพยาบาลเชื่อมโยงสู่ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย และชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
       ระบบบริการสาธารณสุขไทยที่ผ่านมามุ่งเน้นด้านการรักษาพยาบาล  และเน้นบทบาทบุคลากรทางสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญ จนเป็นการลดทอนขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน   ส่งผลให้งบประมาณสาธารณสุขใช้จ่ายเพื่อการรักษาสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ หากแต่ปัญหาการเจ็บป่วยไม่ได้ลดลง ดังนั้นการปรับทิศทางระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ เน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง
       จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน โดยจัดระบบบริการดูแลสุขภาพประชาชนแบบครบวงจรให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล จึงจัดทำโครงการ “ สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน”โดยรูปแบบผสมผสานบริการสาธารณสุข (Basic Health Service) สาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) และทฤษฎีการดูแลตนเอง (Self Care Theory) เป็นกลยุทธ์หลักในกระบวนการดำเนินงาน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่บ้านแบบองค์รวม สามารถดูแลสุขภาพตนเองภายใต้การสนับสนุนช่วยเหลือโดยทีมสุขภาพแบบสหสาขาวิชาชีพ  ทำงานประสานงานเป็นเครือข่ายทั้งในโรงพยาบาลเชื่อมโยงสู่ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย  และชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้สังคมทุกส่วนทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง (Empowerment) ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อันเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสุขภาพดีถ้วนหน้าในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HHC สุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

คำสำคัญ (Tags)#hhc#งานเยี่ยมบ้าน#โครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน

หมายเลขบันทึก: 54797, เขียน: 16 Oct 2006 @ 15:16 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เด็กน้อย
IP: xxx.129.54.82
เขียนเมื่อ 
เป็นโครงการที่ดีนะคะ.........แต่........น่าจะมีรายระเอียดของโครงการมากกว่านี้
ทีมเยี่ยมบ้าน
IP: xxx.123.232.206
เขียนเมื่อ 
รายละเอียดของโครงการ ได้ลงให้ทราบในวันต่อๆมาแล้วค่ะ หรือลองค้นจาก คำหลัก "โครงการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน" ดูนะคะ